Viron puutaloklusteri

Puutalojen vientiä harjoittavien virolaisten yritysten klusterin perustamisen tavoitteena oli parantaa klusteriin kuuluvien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, nostaa lisäarvoa sekä vientimyyntiä. Puutalojen valmistukseen erikoistuneiden yritysten lisäksi toimialan kehitykseen panostavat myös Viron yksityisliitot, tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä markkinajärjestöt. Viron puutaloklusterin kattojärjestönä ja alkuunpanijana on Viron Puutaloliitto.

Yhteystiedot

Viron puutaloklusteri auttaa Sinua löytämään parhaan yhteistyökumppanin

Viron puutaloklusteri
Sähköposti: info@puitmajaliit.ee
Puh.: +372  5860 9970

Kommunikointikielet: englanti