Konkurransen Årets Fabrikkhus

Estlands trehusforbund (Eesti Puitmajaliit) og Estlands trehusklynge (Eesti Puitmajaklaster) arrangerer årlig konkurransen «Årets fabrikkhus,» med målsetning om å gi anerkjennelse til trehus produsert i Estland.

Kataloger over konkurransebidrag (på engelsk)
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2010-2015» last ned her
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2019» link
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2018» last ned her
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2017» link
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2016» last ned her
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2015» last ned her
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2013» last ned her
  • Katalog over bidrag i konkurransen «Årets fabrikkhus 2011-2012» last ned her