Tävlingen “Årets prefabhus”

Estlands träbyggnadsförbund och Estlands träbyggnadskluster anordnar den årliga tävlingen „Årets prefabhus“ med syfte att erkänna trähus tillverkade på estniska fabriker.

Kataloger över tävlingsbidragen (på engelska)
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2010-2015” ladda ned här
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2019” link
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2018” ladda ned här
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2017” link
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2016” ladda ned här
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2015” ladda ned här
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2013” ladda ned här
  • Katalog över tävlingsbidragen i tävlingen “Årets prefabhus 2011-2012” ladda ned här