Modulhus

Modulhus (eller rumselementhus) byggs av moduler. Modul är en rumslig del av byggnaden, där golv, väggar och tak har redan monterats ihop i fabriken. Modulet kan också innehålla flera mindre rum.

Modulen tillverkas i fabriken, i kontrollerade omständigheter och av kvalificerade specialister. Som resultat av standardiserad tillverkningsprocess kan huset byggas upp till 95% beredskapsnivå. Till exempel kan man utföra inredning och montage av kommunikationer, köksmöbler och sanitetsutrustning.

Färdiga modul transporteras till byggplatsen och monteras till ett enhetligt modulhus på fundamentet. Den höga beredskapsnivån som härstammar av teknologin sparar tid och kostnader på byggplatsen samt undviker problemen som kan uppstå på grund av vädret. Resultatet är ett energieffektivt modulhus med hög kvalitet.

More Information:

Fråga om offert