Projektering

När en byggnad, anläggning eller helhetsmiljö blir till samlar man först in underlagsdata. Dessa ligger sedan till grund för att generera en idé, skräddarsy den efter beställarens önskemål och ta fram detaljerade lösningar. Hela den processen kan sammanfattas med ett vidare begrepp – projektering.

Arkitektprojektering utgör grunden för hela den senare verksamheten. Här klarläggs hur byggnaden passar i miljön, avgörs dess användarkomfort, energisnålhet, materialval och slutpris för beställaren. Enligt tumregeln kostar en krona som man spar in på projektering tio extra kronor på tillkommande byggarbeten och nödlösningar. Alltså kan ett fullgott resultat och en smidig byggprocess endast uppnås om man har bra bygghandlingar.

Konstruktionsprojektering, som omfattar både konstruktiva byggkomponenter och alla installationer, tillkommer arkitektens arbete så tididigt som möjligt i projekteringsskedet. Detta hjälper att uppnå en perfekt synkroniserad helhet som i sin tur innebär en snabbare, billigare och mer flexibel byggprocess. Som regel är det arkitekten som bildar projekteringsteamet för utförande av de olika delarna, hittar de bästa inom sitt område och leder hela processen.

More Information:

Fråga om offert