Projekteerimine

Iga hoone, rajatise ja tervikliku keskkonna sünd algab sisendite kogumisega. Selle põhjal genereeritakse idee, muudetakse see tellijale maksimaalselt sobivaks ning töötatakse välja detailsed lahendused. See protsess kokku moodustabki laiema mõiste – projekteerimine.

Arhitektuurne projekteerimine paneb aluse kõigele, mis hiljem sünnib. Siin selgub ehitise sobivus keskkonda, kasutusmugavus, energiasäästlikkus, materjalikasutus ning lõplik hind tellijale. Rusikareegel ütleb, et projekteerimises säästetud ühik raha võrdub ehituses kümme ühikut rohkem kulutatud raha lisatööde ja jooksvalt tehtud lahenduste elluviimiseks. Seega, maksimaalselt hea tulemuse saavutamine ning ehitusprotsessi sujuv kulg on võimalik ainult hea projekti olemasolul.

Insenerosade projekteerimine, kuhu alla kuulub nii konstruktiivne kui ka kõikide teiste kommunikatsioonide projekteerimine liitub arhitektide tööga juba projekteerimise võimalikult varases faasis. Nii saavutatakse maksimaalselt sünkroonis töötav tervik, mis omakorda tähendab jällegi kiiremat, odavamat ja sujuvamat ehitusprotsessi. Reeglina koostab eriosasid projekteeriva meeskonna arhitekt, kes valib selle valdkonna parimad tegijad ning juhib kogu protsessi.

Lisainformatsioon:

Küsi pakkumist