Estisk trehus

Naturvennlighet og historisk pålitelighet med moderne løsninger!

På denne hjemmesiden finner du nødvendig informasjon om trehusbygging, samt om forskjellige egenskaper og produksjon av trehus. Hjemmesiden inkluderer også informasjon om estiske trehusprodusenter og om virksomheten til Estlands trehusunion.

Estlands trehus-sammenslutning samler fremadstrebende og progressive næringsdrivende som produserer estiske trehus med høy kvalitet. Trehus produsert på fabrikk deles i henhold til teknologien som følger: bindingsverkshus, element- og modulhus, maskinlaftede tømmerhus, håndlaftede tømmerhus og hagehus.

Flere nyheter

Trehusprodusenter

Selskap