Estniska trähuset

Miljövänlighet och historisk trovärdighet tillsammans med moderna lösningar.

På denna sida hittar ni nödvändig information om husbygge av trä samt om trähusens olika egenskaper och tillverkning. Sidan innehåller även information om estniska trähustillverkare samt om verskamheten av Estlands Trähus Kluster.

Estlands Trähus Kluster förenar innovativa och avancerade företagare vars produkter är estniska trähus av hög kvalitet. I fabriken tillverkade trähus uppdelas enligt teknologin: trästommehus, elementhus och modulhus, maskintillverkade loghus, handtillverkade loghus samt trädgårdshus.

Fler nyheter

Trähustillverkare

Stödorgan