Prosjektering

Tilblivelse av hvert bygg, anlegg og helhetlig miljø begynner med samling av informasjon. På grunnlag av dette genereres en idé, den tilpasses maksimalt for kunden og det utarbeides detaljerte løsninger. Denne prosessen til sammen utgjør et videre begrep – prosjektering.

Arkitekttegninger legger grunnlag for alt som skapes senere. Her blir det klart om bygget passer i miljøet, brukskomfort, energibesparing, materialbruk og endelig pris for kunden avgjøres. Etter tommelfingerregelen er en pengeenhet spart ved prosjektering av byggeprosjekter lik ti enheter som skal betales mer på tilleggsarbeider og gjennomføring av løsninger produsert fortløpende i utførelsesperioden. Dermed er oppnåelse av et maksimalt godt resultat og glatt gjennomføring mulig bare i tilfelle man har gjennomført en god prosjektering.

Teknisk prosjektering, som inkluderer prosjektering av konstruksjoner, men også alle andre tekniske anlegg, tilsluttes arkitektarbeidet i så tidlig fase som mulig. Slik oppnås en helhet som jobber maksimalt synkront, noe som igjen betyr raskere, billigere og jevnere byggeprosess. Som regel er det arkitekten som setter opp et team for teknisk prosjektering og velger ut de beste i fagfeltet, samt leder hele prosessen. 

More Information:

Be om et tilbud