Estlands Trähus Samfund

Estlands Trähus Samfund grundades den 20 maj 1999 av 17 företag som tillverkar trähus. Dess främsta mål är att öka sina medlemmars konkurenskraft och exportförmåga genom flera stödjande gemensamma aktiviteter.

Kontakt

Estlands Trähus Samfund hjälper er med att hitta bästa samarbetspartner

Estlands Trähus Samfund
E-postadress: info@puitmajaliit.ee
Tel: +372  5860 9970

Språk: engelska