Eesti Puitmajaliit MTÜ

Eesti Puitmajaliidust

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu 59 ettevõtet. Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev – toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist ning aiamaju. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks.

Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi kogemusi toodangu valmistamisel ja toodang on konkurentsivõimeline maailma turul. Ühinenuna loodavad puitmajade tootjad olla turgudel konkurentsivõimelisemad, ühiselt lahendada töötajate koolitusega seonduvad probleemid, arendada kutseõppe valdkonda, ühiselt kujundada Eesti puitmajatootjate mainet. Liikmete jaoks on tähtis ka ühine infovahetus ja kogemuste jagamine.
Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.
 
Ühistegevuste kompleksi erinevateks osadeks on:
 
  • arendustegevused – koolituste, seminaride ja infopäevade korraldamine; erinevate juhendmaterjalide koostamine (näit. käsitöö palkmajade kui masinpalkmajade ehitamise juhendid, Norra palkmajade ehitamise tööstusstandardi tõlkimine eesti keelde); õppereiside korraldamine teiste riikide tootjate juurde; EAS-i klastrite arendamise programmis osalemine;
  • turundustegevused – messide ühiskülastused; messidel osalemine ühisstendidega; Eesti puitmajatootjate maine kujundamine (kodulehekülg, artiklid, kvaliteedimärk);
  • ühised kutseõppe valdkonna tegevused – õppekavade väljatöötamine ja arendamine; kutseomistamine;
  • infovahetus – erineva info kogumine ja edastamine sektoris aset leidvatest arengutest; annuaalne sektori statistilise analüüsi koostamine; liikmete suhtlemise ja infovahetuse soodustamine; päringute edastamine hinnapakkumiste tegemiseks; rahvusvahelise suhtluse soodustamine;
  • poliitikate kujundamises osalemine.
 

Eesti puitmajasektori müügitulu ulatub ligikaudu 450 miljoni euroni,  sealjuures moodustab Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv on enam kui 70% kogu sektori vastavatest näitajatest. Kui arvestada, et puitmajatootjaid on Eestis tervikuna kokku ca 130, siis võib öelda, et ühistegevusteks on liitunud nendest suuremad ja mõjukamad ettevõtted.

Kontakt

Juhatus

Liikmeks astumine