EESTI MAAÜLIKOOL

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal.  

Meie vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes.

Modernses ülikoolilinnakus õpib ligi 4000 tudengit ning töötab enam kui 950 inimest, kellest umbes pooled teevad rahvusvahelisel tasemel teadus- ja õppetööd. Maaülikool kuulub taime- ja loomateaduste valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka. 

Eesti Maaülikool kannab praegust nime 2005. aastast. Ülikooli juured ulatuvad aastasse 1873, mil Tartus alustas tööd veterinaariakool. Aastatel 1951-1991 kandis kõrgkool Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning aastatel 1991-2005 Eesti Põllumajandusülikooli nime. Meie enam kui 27 000 vilistlast hindavad maaelu põhiväärtusi ning kujundavad säästlikku ja looduslähedast eluhoiakut. Ülikooli liikmed kannavad ühiskonda loodushoidlikku mõtteviisi ning väärtustavad elu hoidmist ja looduse säästmist.

Eesti Maaülikooli koosseisu kuulub 5 instituuti, 1 kolledž ja 2 teaduskeskust. Suur osa meie teadus- ja õppetööst viiakse läbi ligi 40 hektaril laiuvas ülikoolilinnakus, kus õppehoonete ja raamatukogu kõrval on silmside kaugusel Tartu üks pilkupüüdvamaid spordihooneid ning kõrgeim üliõpilasühiselamu. Teadus- ja praktikabaasid asuvad lisaks ka Järvselja õppe- ja katsemetskonnas, Polli Aiandusuuringute Keskuses, Rõhu katsejaamas ning Võrtsjärve kaldal asuvas Limnoloogiakeskuses. 

Prioriteedid:

  • Taastuvate loodusressursside ja keskkonna jätkusuutliku kasutamise tehnoloogiate arendamine.
  • Ohutu ja tervisliku toidu tootmisega seotud teaduse ja tehnoloogia arendamine.
  • Mittetoiduliste bioloogiliste toodete ja protsesside parendamisele suunatud teaduse ja tehnoloogia arendamine.
  • Biomajandusliku tootmistehnika ja tehnoloogiate arendamine.
  • Maaühiskonna toimimise ja arendamise sotsiaalsete mõjude uurimine.

Eesti Maaülikooli roll puitmajaklastri projektis:

Puitmajaklastri projektis osalemine aitab tugevdada Eesti Maaülikooli sidemeid valdkonna ettevõtetega. Klastris osalemise läbi tekib õppejõududel ja üliõpilastel õppevisiite võimalus klastri liikmete tehastesse. Klastri tegevustes, nt välismessidel ja kontaktseminaridel osalemine tõstab ülikooli töötajate informeeritust ning erialast kompetentsi. Klastri tegevustes osalemine on hea võimalus ülikooli teadus- ja arendustegevuse ning õppekavade turundamiseks. Klastriprojektis osalemine suurendab organisatsiooni ja tema tegevuste tuntust, annab ideid teadus- ja arendustegevuse edendamiseks ning tõstab õppetöö kvaliteeti. Ülikooli liikmed osalevad klastri korraldataval uurimustööde konkurssil.

Küsi pakkumist sellelt ettevõttelt