Tehasemaja eelised

Tehases toodetud puitmajade eelised

  • Tehases toodetud puitmaja on kvaliteetsem – süsteemne, kuivades tingimustes tõhusale järelvalvekontrollile alluv tootmisprotsess tagab kvaliteedi.
  • Hoone püstitus ehitusplatsil on kiire ja efektiivne, minimeeritud on halva ilma poolt tingitud kahjulikud mõjutused.
  • Töid teostavad oma ala spetsialistid, kes on koolitatud ning omavad enamasti pikaajalisi kogemusi.
  • Tehases valminud puitmajal on olemas korralik projektdokumentatsioon – see loob eeldused nii kvaliteetseks teostuseks kui aitab vältida hilisemaid ootamatusi ebakohasuste ilmnemise näol.