Palkhoonete ajaloost

Viited raamatutele:

Habicht, T. 1977. „Rahvapärane arhitektuur“

Habicht, T. 1965. „Kagu-Eesti taluehitused XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul“
Habicht, T. 1961. R“ehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel“
Manninen, I. 1925. „Setude ehitused I“
Manninen, I. 1926. „Setude ehitused II“
Ränk, G. 1939. „Saaremaa taluehitised“
Tihase, K. 1974. „Eesti talurahvaarhitektuur“
Troska, G., Viires A. 1998. „Ehitised ja taluõued. Eesti rahvakultuur“
Viires, A. 1960. „Eesti rahvapärane puutööndus“