Teadustöö konkurss 2020

2020. aasta teadustöö konkursi tulemused

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee