Teadustöö preemia 2019

2019. aasta teadustöö konkursi tulemused

I preemia: Tanel Oja (EMÜ),  “Tehases toodetud puitkarkasssuurelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Oodi (Helsingi uue keskraamatukogu) põhjal”, juhendaja Tõnis Teppand
II preemia: Laura Cukkere (TTÜ), “Ristkihtliimpuidust välisseinte välimõõtmised ja hügrotermilise jõudluse modelleerimine”, juhendajad Jaan Kers, Villu Kukk.
III preemia: Ralf Makienko (TTÜ), “Ristkihtliimpuidust sprengelkandekonstruktsiooni projekteerimine”, juhendaja Eero Tuhkanen. 

Teised konkursil osalenud teadustööd: 

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee