Puitmajade ehitamisest

Karkass ja konstruktsioon

Riistop, M., Nagel P. Puitkarkassmaja ehitamine TM Kodu&Aed 3/2010

Lember, A. Väärikas maja väärikast materjalist Puuinfo 2005/2

Siim, A., Just, A. Estonian Golf&Country Clubi klubihoone Puuinfo 2005/2

Euroopa kõrgeim puidust kontorihoone Tapiolasse Puuinfo 2005/2

Treial, H. Puit õhkub soojust ja mugavust Puuinfo 2005/2

Pabort, R. Innovatiivsed puitelemendid ja kinnitid Puuinfo 2005/2

Just, A. Puitkonstruktsioonide liited Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Puit ja betoon Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Niiskus puitkarkasspiiretes Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete õhutihedus ja selle mõõtmine Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Puit on metallist vastupidavam Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Riistop, M. Puit tööstusehitistes Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Haidinger, C. Puitkonstruktsioonide arenguperspektiividest Ehitaja, 6(82), 2003

Ehitus Kanadas – puitkarkasssüsteemid kõigepealt Ehitaja, 4(47), 2002

Õiger, K. Puidu kasutusvõimalused kaasajal Ehitaja, 1-2(65-66), 2002

Katus

Riistop, M. Omapärane laudkatus TM Kodu & Ehitus, 5/2010

Just, A. Spoonliimpuidust rippkatus Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Uus, A. Laastukatus Ehitaja, 7-8(60), 2001

Soojustamine

Kalamees, T. Niiskus puitkarkasspiiretes Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete õhutihedus ja selle mõõtmine Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete omaduste mõju hoonele ja sisekliimale Ehitaja, 10(86), 2003

Kalamees, T. Puitkarkass- piirete materjalivaliku kriteeriume Ehitaja, 5(69), 2002

Hääl, K., Sasi, L. Piirde soojustamine vajab läbimõtlemist Ehitaja, 12(64), 2001

Kalamees, T. “Hingav” puitsein ruumide sisekliima mõjutajana Ehitaja, 9(61), 2001

Vilt, E. Põrandate soojustamisest Ehitaja, 3(46), 2000

Vilt, E. Saunade soojustamisest Ehitaja, 4(47), 2000

Välisviimistlus

Riistop, M. Puidust välisvooder peab vastu küll TM Kodu&Ehitus 2/2010

Riistop, M. Puitfassaadide kaitse niiskuse eest Puuinfo 2005/2

Riistop, M. Puit ehituses. Puitfassaadid Ehitaja 5 (81) 2003

Tsernant, T. Eeltöödeldud voodrilaud kestab kauem Ehitaja 5 (81) 2003

Siseviimistlus

Hea põrand algab ladustamisest Äripäev, 25.06.2010

Tsernant, T. Otsatapiga laud Ehitaja, 9(85), 2003

Vainik, R. Too välja puidust põranda loomulik ilu Ehitaja, 6(82), 2003

Vilt, E. Põrandate soojustamisest Ehitaja, 3(46), 2000

Peterson, A. Puitlaastpõrand Ehitaja, 1-2(65-66), 2000

Tulekindlus

Just, A. Puidu tulepüsivus Puuinfo 2005/2

Riistop, M. Ehitagem puidust Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Tuleohutusest tulenevad piirangud puidust ehitamisel Ehitaja, 7- 8(83- 84), 2003

Õiger, K. Puidu kasutusvõimalused kaasajal Ehitaja, 1-2(65-66), 2002

Just, A. Tulekindlalt puidust Ehitaja, 9(61), 2001

Helipidavus

Kiiver, A. Puidust müravarjed Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Ehitagem puidust Puuinfo, 2005/1

Madalik, L. Heliisolatsioonist Ehitaja 10 (86) 2003

 

Viited raamatutele:

Uus, A., Lõbu, R. 2007. „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks“

Söderberg, U., Kjellberg, H. 2005. „Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine“

Kaila, P. 1999. „Majatohter I-VI“

Keppo, J. 2001. „Palkmaja ehitamine“

Masso, T. 1991. „Palkmajad“

Veski, A. 1943. „Puitehituse käsiraamat“

Siikanen, U. 2012. “Puidust ehitamine”