Puitmaja hind

Millest sõltub palkmaja hind ehk mõned näited sellest, kuidas kliendina majatootjalt esimest hinnapakkumist saada ning tootjana palju-keskmise-suurusega-maja-maksab-päringuid vähendada.

Läbi aegade Eestis armastatud palkmajade puhul huvitab sageli inimesi esmalt palkmaja hind. Viimane võib aga olenevalt projektist oluliselt varieeruda. Nagu ka teiste majade puhul, saab hinna kujunemisel määravaks soovitud hoone suurus, kasutatav tehnoloogia, funktsionaalsus, soojustus, arhitektuur jms. Seega on majatootjal raske potentsiaalsele kliendile tema soove täpsustamata ligikaudset hinda välja hõigata.

Enamik palkmajatootjatest arvutab hoone komplekti hinna täpse materjalikulu alusel. Sellele lisanduvad vastavalt kliendi vajadustele erinevad teenused nagu näiteks projekteerimine, ehitustööd ja transport.
Harilikult kehtib tendents – mida suurem on maja pindala, seda odavam on maja ruutmeetri hind. Samas ei saa viimast kindlalt väita, sest näiteks kui suures majas on palju väikseid ruume ehk ka palju vaheseinu, siis vastav reegel kindlasti ei kehti. Vettpidavam on väide, et kahekorruselised majad on põrandapinna ruutmeetrite võrdluses odavamad ühekorruselistest majadest. Rolli mängivad hinnakeskmise kujundamisel ka näiteks rõdud ja terrassid ning tõik, kas need on katusega kaetud või mitte.

Järgnevalt on toodud mõned näited, millist infot kliendina hinnapäringu saamiseks palkmajatootjatele edastada. Olgu öeldud ka, et kõige olulisem on esmalt lahti kirjeldada oma vajadused ja soovid seoses planeeritava palkhoonega.

Mis mõjutab palkmaja hinda?

  • Maja suurus – Maja hinna arvutamisel mängib suurus kõige olulisemat rolli. Sõnapaar „keskmise suurusega,“ kirjeldamaks soovitud palkmaja, ei ole kindlasti hinnakujundamisel tootjale marginaaliks. Seega tuleb ligikaudse hinnapakkumise saamiseks informeerida tootjat kavandatud maja pindalast ja korruselisusest. Juhul kui kliendil on vastavalt soovidele tootjaprofiilist välja valitud ligilähedaselt sarnane majaprojekt või koostatud oma eskiislahendus, siis on see heaks aluseks esmase hinna kalkuleerimisel. Küll aga pole eelkirjeldatu puudumine probleemiks, sest enamik Eesti palkmajatootjatest on võimelised koostama majaprojekti koostöös kliendi kirjeldusega alates nullist kuni viimase lihvini.
  • Maja funktsionaalsus – Oluline on tootjat informeerida hoone põhilisest kasutusalast ja vastama küsimusele, kas maja kasutamine on hooajaline või aastaringne. Elumaja projekteerimisel või projekti valikul on majatootjal vajalik teada mitu magamistuba hoonesse tuleb ja kas majas on näiteks ka saun.
  • Maja tüüp ja tehnoloogia – Palkmajad jagunevad masintoodetud palkmajadeks ja käsitööna valmistatud palkmajadeks. Esmalt tuleb leida endale sobiv majatüüp, misjärel saab suunduda päringutega konkreetse majatootja poole. Palkmajad erinevad teineteisest ka kasutatava palgiprofiili ja tootmistehnoloogia poolest. Kasutatakse nii ümar- kui nelikantpalki. Tavaliselt jäävad liimpuitpalkidest elumajad pisut kallimasse hinnaklassi kui naturaalsest palgist majad, sest liimpuidu tootmiseks kuluv ressurss on suurem. Seega on hinnakujunemisel oluliseks teguriks ka soovitud maja seinapalgi valik ning lisaks erinevad seina soojustamise lahendused.
  • Maja asukoht ja transport – Eesti professionaalsed puitmajatootjad toodavad majakomponendid oma tehastes valmis, mistõttu on vaja need pärast valmimist kliendi objektile transportida. Tarnehinna saamiseks tuleb tootjat teavitada planeeritava ehitise asukohast, sellele juurdepääsust ja võimalikest asukohaga seotud eripäradest. Eripärad transportimisel võivad mõjutada ka majadetailide komplekteerimise viisi.
  • Hea projekt koostöös arhitektiga – Oma majaidee teostamiseks on oluline kaasata protsessi
    lisaks majatootjale ka arhitekt. Arhitekti kaasates valmib tootja ja arhitekti koostöös hästi läbimõeldud projekt, mille alusel soovitud maja kvaliteetselt toodetakse. Kulu projekti koostamisele ja koostööle arhitektiga on küllaltki raske märkida. Juhul kui kasutada palkmajade tootmisega tegelevas firmas töötava arhitekti teenuseid, siis tavaliselt arvutab tootja loodava projekti hinna välja planeeritava maja põhiparameetrite järgi.

Kindlasti ei ole klient kohustatud kõigis eelnimetatud punktides üksi vajalikku eeltööd läbima, selles aitab tootja hea meelega. Siiski tuleb tõdeda, et professionaalsete tootjate tööks ei ole majadele hinnapakkumiste väljastamine vaid soov kliendi poolt soovitud palkmaju toota – maju, millel on oma hind ja väärtus.

Teine temaatika on siinkohal tüüplahenduste müük, mille puhul on maja hind selgelt määratud. Tootja seisukohalt on igal juhul lihtsam müüa standardmaja lahendusi, millele on seonduvad arvutused juba tehtud, mida saab toota ka lattu ning seda detaili-, mitte ainult projektipõhiselt. Lisaks on tootjale komplekti omahind väiksem, materjalikulu ja tootmist saab paremini optimeerida ning tarnijalt saab standardtooteid odavamalt osta. Tüüplahendusega majakomplekt valmib kindlasti tunduvalt kiiremini kui individuaalselt toodetav komplekt.Individuaalprojektide tootjad pühenduvad aga detailidele, personaalsele ja kliendikesksele lähenemisele ja toote visuaalsele täiuslikkusele. Seetõttu on ka tootmisprotsess standardtoodetega võrreldes aeglasem ning hind kujuneb erilahendustele vastavalt.

Kokkuvõtteks saab hubase ja kvaliteetse palkmaja tootmine alguse heast projektist, milles puitmajatootja koostöös professionaalse arhitektiga kuulab ära kliendi vajadused ja soovid. Klientide
vajadused on aegade jooksul ikka erinevad olnud, seetõttu jätkub turgu nii standard- kui erilahendustega majadele. Eesti tootjaid tasub hinnata eeskätt just personaalse lähenemise poolest, milles palkmaja hind võib osutuda pisut kõrgemaks, kuid tulemuseks on kindlasti originaalne maja.

Autorid:
Triin Ahonen – Eesti puitmajaklaster
Mari Loorman – Ritsu AS

Lisainfo puidust ehitamise ning puitmajade erinevate omaduste ja tootmise kohta aadressil:
www.puitmajaliit.ee. Kodulehel on toodud info ka Eesti puitmajade tootjate ning erineva toodangu
kohta. Külastage ka meie Facebooki lehte: www.facebook.com/estonianwoodenhouses