Teadustöö preemia 2015

I preemia: Peep Pihelo: Madal- ja liginullenergiahoone puitsõrestikseina niiskustehniline toimivus
II preemia: Priit Tohver: Puitkonstruktsioonide tulepüsivus standardis EVS-EN 1995-1-2 ning käsiraamatus Tuleohutud puitmajad 3 toodud arvutsmeetodite rakendamine ja võrdlus
III preemia: Joosep Mölder: Liim- ja ristkihtpuidu kihtide arvu mõju muljumistugevusele naagelliites

Aivo Jõgiaas: Puidust I-taladest põrandapaneeli servatalade siirded seinte all
Ave Ehasalu: Rahvusvahelise turundusstrateegia arendamine puitmajaklastri näitel
Johanna Liblik: Savikrohvi kaitsva mõju arvestamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisel
Kairit Kraudok:  Kipsplaatide kaitsva mõju arvestamine puittarindite tulepüsivuse projekteerimisel
Kaisa Männamaa/Rain Kimmel: Jägala joa jalakäijate silla tehniline projekt
Lauri Ütsik: Kuuse (Picea abies) ja männi (Pinus sylvestris) konstruktsioonpuidu tugevussorteerimine erinevate meetoditega
Mihkel Pärnalaas: Puitsõrestik välisseina liitekohtade õhulekke laboratoorne analüüs
Mihkel Reinhold: Aespa laululava puitkonstruktsioonide põhiprojekt
Peep Pihlapson: Puit-metall sõrestikpostide ja puit-betoon komposiit seinapaneelide katsetused ning analüüs
Ragnar Kapp: Augustatud puittalade uurimine
Roman Abubikirov: Kahekorruselise puithoone konstruktsioonide vastavus TP2 nõuetele kolmekorruseliseks rekonstrueerimisel, Tartus Lepiku 14 asuva hoone näite
Sigrit Link: Keskkonnamõju puitmaterjalide tootmisest ning raudbetoon- ja puitkonstruktsioonide ressursitõhususe analüüs
Silver Pikk: Puit-kiudbetoon komposiitkonstruktsiooni nihkeliite katse ja analüüs
Tuuliki Širokova: Puidust maastiku muutuste vaatelava supelmaja näitel, Lõputöö graafiline osa.