Teadustöö preemia 2018

2018. aasta teadustöö konkursi tulemused

I preemia:  Kaarel Sepp (TTÜ), “Heliisolatsiooninõuete täitmine kergkonstruktsioonidest eluhoonetes”, juhendaja Marko Ründva 
II preemia: 
Maarja Linda Ojarand (TTÜ), “Lisasoojustuselementidega rekonstrueerimise analüüs ja tootearendus”, juhendaja Targo Kalamees
III preemia: Merle Zimmer (EMÜ), “Ehitustehnoloogia ja materjalide valik keskkonna aspekte arvestades Eesti ehitusturul – hetkeolukord ja trendid”, juhendaja Kaarel Sahk

Teised konkursil osalenud teadustööd:

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

www.estonia.ee