EESTI PUITMAJALIIT MTÜ

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu 59 ettevõtet. Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev – toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi puitmajatootmise ning nende eksportimise kogemusi.

Ühinenuna loodavad puitmajade tootjad olla turgudel konkurentsivõimelisemad, ühiselt lahendada töötajate koolitusega seonduvad probleemid, arendada kutseõppe valdkonda, ühiselt kujundada Eesti puitmajatootjate mainet. Liikmete jaoks on tähtis ka ühine infovahetus ja kogemuste jagamine.

Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.

Eesti Puitmajaliidu roll puitmajaklastri projektis:

Eesti Puitmajaliidu rolliks Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri projektis on projekti juhtimine juhtpartnerina. Juhtpartner vastutab projekti tegevuste õigeaegse elluviimise ja projekti aruandluse eest. Juhtpartneri ülesandeks on ka partnerite tegevuste koordineerimine ning vajadusel täiendavate partnerite kaasamine klastri tegevustesse.

Projektis osalemise eesmärgiks on Eesti puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsivõime ning rahvusvahelise nähtavuse suurendamine läbi turunduse ning arendustegevuste koordineerimise. Projekti tulemusena suureneb ettevõtete ekspordisuutlikkus ja seeläbi ekspordikäive, läbi ühistegevuste pööratakse rohkem tähelepanu tootearendusele ja toodete vastavusele sihtturgudel kehtivatele ja muutuvatele nõuetele, mis tagab ettevõtete õigused sihtturgudel tegutsemiseks, läbi koostöö teadusasutustega lahendatakse ettevõtete tootearendusega seonduvaid probleeme ning läbi selle tõstetakse toodete lisandväärtust ning ettevõtete üldist konkurentsivõimet.

 

Küsi pakkumist sellelt ettevõttelt