Klastri tegevused

Eesti puitmajaklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programmist rahastatud projekti “Eesti puitmajade ekspordiklaster”

Projekti IV periood: 04.01.2019-31.08.2023 (56 kuud)
Projekti eelarve: 1 199 964 eurot (sh. toetus 599 982 eurot)

Eesti puitmajade ekspordiklastri ja projekti strateegia ning tegevuskava 2018-2025

Projekti III periood: 01.09.2015-31.08.2018 (36 kuud)
Projekti eelarve: 1 001 542  eurot (sh. toetus 500 771 eurot)

Projekti III perioodi strateegia ja tegevuskava

Projekti II periood: 01.01.2014-15.08.2015 (17,5 kuud)

Projekti eelarve: 185 474 eurot (sh. toetus 129 824 eurot)

Projekti II perioodi strateegia ja tegevuskava

Projekti I periood: 01.07.2010-31.12.2013 (42 kuud)
Projekti eelarve: 344 739 eurot (sh. toetus 241 318 eurot)

Lisainfo klastrite arendamise programmi kohta: EAS-i kodulehelt.

Projekti IV perioodi (04.01.2019 – 31.08.2023) elluviidud tegevused (jaanuar 2020 seisuga)

Seminarid, konverentsid, töötoad:

 • Seminar “Tuulekoormuse arvutamine hoonetel” koostöös TKTK-ga (28.nov 2019);
 • XI KEM konverents “Uus Ajastu Ehituse Industrialiseerimises” (7-8.nov 2019);
 • Puitmajatootjate ühispakkumiste kontseptsiooni “Virtuaaltehas” arutelud ja töötoad;
 • Rootsi tööõiguse ja maksude teemaline seminar koostöös TGS Baltic ja Wistrand advokaadibüroodega (2.okt 2019);
 • Eesti puitmajaklastri poolaastakoosolek (2.okt 2019);
 • Eesti puitmajade ekspordiklastri avakoosolek (3.aprill 2019);
 • Rahvusvaheline puitinseneeria konverents Forum Wood Building Baltic 2019 (27.02-01.03.2019)

Arendustegevused:

 • Puidu visuaalse tugevussorteerimise kursus (detsember 2019);
 • Puitmajasektori teadustöö konkurss 2019;
 • Cadrina projekteerimisvõistluse kaaskorraldamine (november 2019);

Kontaktreisid, messid, konverentsikülastused:

 • Holzbau Forum Innsbruck konverentsikülastus (3.-6.dets 2019);
 • Växjö kontaktreis Rootsis (14.-15.nov 2019);
 • Forum Wood Building Nordic konverentsikülastus Soomes (25.-27.sep 2019);
 • ILBA konverentsikülastus (19.-22.sept 2019);
 • Soome puitarhitektuuriga tutvumine (Vertex kontaktreis 22.-23.aug 2019);
 • Rahvusvaheline (puit)ehituse klastrite kohtumine “European Partnership in Construction – Wood” (26.veeb 2019);
 • Rahvusvaheline ehitusmess BAU2019 ja saksa puitmajatootja Luxhaus külastus (14.-15.jaan 2019);

Ühisturundus ja reklaammaterjalid:

 • Sektori showroomi avamine ja turundamine;
 • Puitmajapäeva korraldamine (29.juuni 2019 EVMis);
 • Näituse “Aasta Tehasemaja 2019” valmistamine ja presenteerimine;
 • Konkursi “Aasta Tehasemaja 2019” korraldamine;
 • Eesti Puitmajaleht 2019 (ilmus 4.aprill 2019 Maalehe vahelehena);
 • Oluliste sektori kommunikatsioonisõnumite (sh uudised, pressiteated) tõlkimine;
 • Sektori ettevõtteid tutvustava raamatu “The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises” jagamine välisesindustesse ja -kontaktidele;

Rahvusvahelistumine:

 • Rahvusvahelise käsitöö palkmajaehitajate organisatsiooni ILBA liikmeks astumine;
 • Skandinaavia piirkonna puitehituse klastritega koostöö EPIC klastri raames;

Projekti III perioodi (01.09.2015 – 31.08.2018) elluviidud tegevused 

Kompetentside arendamine

Korraldatud seminarid:

 • “Rootsi ehitusturu õiguslikud aspektid”
 • “Ehitusettevõtja Norras – mida peaks teadma?” 
 • “Puit ja puidupõhiste konstruktsioonide projekteerimine” 
 • “Katused, kandvad puitkonstruktsioonid, katusekatete variandid, katusetarindite taastamine” 
 • “Hoonete seestpoolt soojustamine. Savi- ja lubikrohv viimistluses” 
 • “Terve ehitise homne päev I” 
 • “Terve ehitise homne päev II” 
 •  “Terve ehitise homne päev III” 
 • “Uued materjalid ja lahendused puit-ja moodulmajade projekteerimisel ning paneelmajade rekonstrueerimisel”
 • “ETA sertifitseerimisprotsessi läbimine ja CE märgise taotlemine puitmajatootjatele” 
 • “Kuidas ehitada kaasaegset puitmoodulmaja” 
 • “Ettevõtte kodulehe digiturundus” 
 • “Puitmajasektori sisenemine Saksa turule”
 • Töötuba “Puidu töötlemine Yakisugi tehnikas” 
 • Töötubade sari “hsbCAD projekteerimistarvara kasutamine” 
 • Klastri partnerite sektori strateegia töötubade korraldamine (8)
 • Käsitöö palkmajaehtiajate kutsevõistluse korraldamine (2016, 2017, 2018)
 • Puitmajasõprade suvekonverents korraldamine (2016, 2017, 2018)
 • Projekteerimistarkvara kasutamise võistluse CADrina kaaskorraldus (2016, 2017)

Uuringud ja arendused:

 • Puitmajade termoviisoruuringu elluviimine
 • Palkseina ja akna liitekohtade õhulekke uuringu läbiviimine
 • Euroopa palkmajatootjate süsinikuemissiooni raporti koostamises osalemine
 • Eurokood 5 uuendamise töögrupis osalemine
 • Klastri puitmajatootjatele ETA ja CE märgis taotlemine
 • Puitmajasektori parima teadustöö konkursi korraldamine
 • Juhendmaterjali “Referanseverket for trehusbygging i Norge” soetamine klastri partneritele
 • Tuleohutute kõrghoonete projekteerimise juhendmaterjali “Standardlahendused kuni kaheksakorruseliste puithoonete koostamiseks” valmistamine
 • Sihtriikide fassaadide tuleohutusnõuete kaardistamine
 • Sektori statistika koostamine
 • Rootsi ja Norra sihtturu ehitusvaldkonna seadusandluse tõlkimine (BBR22, TEK10, Byggblankette)
 • hsbCAD projekteerimistarkvara ühishanke korraldus
 • Elementmajade hooldus- ja püstitusjuhendi koostamine

Sihtturgude kaardistamine:

 • Õppereisi korraldamine Fermacell tehasesse
 • Õppereisi korraldamine Siga tehasesse
 • BAU 2017 messikülastuse korraldamine
 • Nordbygg ehitusmessi külastused
 • Bygg Reis Deg ehitusmessi külastus
 • Holzbau Forum Garmisch külastus
 • Norra referentside külastamine

Ühisturundus:

 • Aasta tehasemaja konkursi  korraldamine (2016, 2017, 2018)
 • Läti puitmajaklastrile õppereisi korraldamine Eesti puitmajasektori ettevõtetesse
 • Klastri ettevõtete kodulehtedele veebinähtavuse diagnostika läbiviimine
 • Klastri ja puitmajasektori tutvustamine B2B kohtumistel Saksamaal, Prantsusmaal, Jaapanis
 • Klastri ja puitmajasektori tutvustamine Soome ehitussektori otsustajatele
 • Klastri tutvustamine Ehituskeskuse püsiekspositsioonil
 • Puitmajalehe koostamine ning avaldamine riikliku päevalehe lisana (2016, 2017, 2018)
 • Klastri reklaammaterjalide (400 “Pr-Fab House of the Year” raamatut) saatmine rahvusvahelistele koostööpartneritele
 • Sektori raamatu “The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Constructors” koostamine ning levitamine
 • Sektori näituse presenteerimine Eesti Suursaatkonnas Pariisis
 • Klastrit, klastri partnereid ja tooteid tutvustava näituse koostamine ning kuvamine Eesti erinevates linnades
 • Klastri mainefilmi tõlkimine norra ja saksa keelde
 • Klastri toodete ja teenuste reklaamimine Eesti kinnisvaraportaalides
 • Klastri ühisstendi kontseptsiooni väljatöötamine ning kasutamine Nordbygg messil

Rahvusvahelistumine:

 • Erialaajakirjade reklaamkampaania Norras, Rootsis ja Saksamaal
 • Klastri kodulehe www.woodhouse.ee SEO tegevused

Projekti II periood (01.01.2014 – 15.08.2015) ellu viidud tegevused:

 • Seminar “Aasta liginullenergiahoones”
 • Seminar “Tuulekoormuste arvutamine puitkonstruktsioonides”
 • Seminar “Kust tuleb kuhu läheb Eesti puitmaja”
 • Seminar “IT-lahenduste rakendamine puitmajatööstuses”
 • Seminar “Makseviisid rahvusvahelises panganduses”
 • Seminar TTÜ Tartu Kolledži ehituse eriala tudengitele
 • Töötuba “Prantsuse traditsioonilise purss-sõrestik konstruktsioonide valmistamine”
 • Töötuba “Ameerika traditsioonilise purss-sõrestik konstruktsioonide valmistamine”
 • Konverents “Tuleohutu puitmaja”
 • Puitmajasõprade suvekonverentsi korraldamine 2014 ja 2015 a.
 • Õppereis Prantsusmaale
 • Õppereis Lätti
 • BAU 2015 ehitusmessi külastus Saksamaal
 • Eesti Puitmajalehe koostamine ning avaldamine Postimehe vahelehena 2014 ja 2015
 • Aasta tehasemaja konkurss 2015 korraldamine
 • Prefab House of the Year 2010 – 2015 trükise koostamine ning trükkimine
 • Rahvusvahelise käsitöö palkmajaehtiajate kutsevõistluse korraldamine 2014 ja 2015
 • Teadustöö konkursi korraldamine
 • Reklaammaterjali “Eesti puitmaja – sajanditepikkune kogemus” valmimine ning presenteerimine Eesti Vabaõhumuuseumis ning Rotermani kaubanduskeskuses
 • EXPO maailmanäitusele Eesti puitmajasektorit ning klastrit tutvustava reklaamnäituse valmistamine
 • Tehasemaju tutvustava näituse korraldamine ning presenteerimine Solarise keskuses
 • Prantsuse arhitektuuriajakirjas Architecture Durable puitmajaklastri reklaammaterjalide avaldamine
 • Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlust tutvustava turundusvideo valmimine
 • Eesti puitmajasektorit ja klastri tegevust tutvustava turundusvideo valmistamine
 • Käsitöö palkmajade energiatõhususe uuringus osalemine
 • Termoviisoruuringute korraldamine
 • Puitmajaportaali haldus, portaali visuaalne ning sisuline uuendamine
 • Klastri uue visuaali ja bärndi väljatöötamine
 • Sektori tegevust kajastava kommunikatsiooni korraldamine