Organisatsioonist

Eesti puitmajade ekspordiklaster

Eesti puitmajaklaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Eesti puitmajade ekspordiklastri projekti eesmärgid 2018-2023:

1. Sektor säilitab ELi suurima puitmajade eksportööri positsiooni ning konkurentsivõime odavamate tootjate ees;
2. Puitmajad vastavad rakenduvatele energiatõhususe miinimumnõuetele;
3. Suureneb kvaliteetse tööjõu pealekasv;
4. Läbi IT-lahenduste ja ühisostude väheneb sisendhindade osakaal;
5. Suureneb sektori ettevõtete digitaliseerituse tase;
6. Suureneb sektori käive ning sihtriikide spekter;

Klastri projekti eesmärk/strateegiline siht: Suurendada klastris osalevate ettevõtete lisandväärtust, müügitulu ja ekspordikäivet.

Klastri projekti missioon: Kasvatada Eesti puitmajatootjate kohalikku ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Klastri projekti visioon: Eesti puitmajasektor on kasvanud Euroopa viie suurima puitmaju tootva riigi hulka.

Võrgustiku tegevuse mõte on läbi puitmajade osakaalu suurendamise ja puidu laialdasema ehituses kasutamise luua kvaliteetset elukeskkonda ning vähendada globaalset ressursside raiskamist nii täna kui tulevikus.

Klastri strateegia ja projekti tegevuskavaga saab tutvuda SIIN LINGIL

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit. Klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 25 partnerit, kellest 17 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus-haridusasutused ning tugiorganisatsioonid ja partnerettevõtted.

 Vaata klastri liikmeid siit
 Klastri tegevuste kohta loe lähemalt siit
 

Eesti puitmajaklastriga saab liituda jooksvalt ka käesoleval hetkel. Väga oodatud on liituma kõik puitmajatootmisega seotud ning sektori arengust huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad ise valdkonna arenguid aktiivselt suunata ning sektori ühistegevustest konkreetset kasu saada.

 Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.  

 www.estonia.ee