Arhitektid ja insenerid lõid käed parimate eesmärkide saavutamiseks

Arhitektuuribüroo TEMPT sõlmis koostööleppe DMT inseneridega ning pakub nüüd majatehastele lisaks arhitektuursele ja eriosade projekteerimisele ka konstruktsioonide projekteerimist. 

OÜ TEMPT loodud kortermajalahendus

Koostöölepe annab TEMPT-ile võimekuse projekteerida ükskõik millise hoone osad alates esmasest visioonist kuni tehase tootejoonisteni – seeläbi tõstame puidu atraktiivsust kodu- ja välisturgudel ning suurendame puidust tehasemajade ehitusmahtu.

2006. aastal loodud DMT Insenerid OÜ on ehituskonstruktsioonide projekteerimisega tegelev ettevõte, mis on oma tegevusaastate jooksul projekteerinud ühiskondlikke hooneid, kortermaju, lasteaedu, tehasehooneid, ladusid ja palju muud. Põhitööna projekteeritakse hoonete ja rajatiste kandekonstruktsioone alates tellija konsulteerimisest kuni valmis tööprojektini, sealhulgas ka raudbetoon- ja teraselementide tootejooniseid.

DMT kontoris töötab 22 erialase kvalifikatsiooniga professionaali ja 
2015. aasta kevadel loodi eraldi osakond puitelementhoonete projekteerimiseks Jaanus Pars-i juhendamisel.  Jaanusel on 7 aastane puitelementide projekteerimise kogemus. Projekteeritud on erinevaid hooneid sh. palju elamuid ja ka mittekandvaid fassaadielemente, hooneid on valminud Eestisse, Norra, Rootsi, Taani ja Lätti.

Hetkel toimub puitelementide projekteerimine  programmi Autocad lisamooduliga Seinapaneel, tulevikus on plaanis ka alustada BIM-projekteerimise pakkumist puitelementidele. Ingliskeelseid staatikaprojekte saab vormistada kõikidesse EU riikidesse ja Norra aga ka mujale vastavalt vajadusele.

TEMPT-i varasem koostöökogemus DMT-ga on olnud peamiselt betoon- ja teraskonstruktsioonide projekteerimisel — DMT insenerid aitavad leida keerukates olukordades lihtsaid lahendusi, peavad kinni oma lubadustest ja tähtaegadest ning vastutavad oma töö eest.

4.2.2016 / Uudis