Ministeerium: muutub määrus, mis käsitleb ehitiste tuleohutust

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimisosakonna nõunik Mari Tikan rääkis kinnisvarauudised.ee Tuleohutuse aastakonverentsil 2015, et muutmisele läheb määrus, mis käsitleb ehitiste tuleohutust.
 Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ on Tikani sõnul ilma muudatusteta kehtinud üle kümne aasta. Samas on aga olukord ehitusturul muutunud: kasutusel on uued tehnoloogiad, turul on uued ehitusmaterjalid, ohutuse tagamine on võimalik erinevate meetoditega jne. Seetõttu on siseministeerium algatanud määruse nr 315 muutmise, et regulatsiooni uuendada vastavalt muutunud olukorrale ning võimaldada senisest enam kasutada ohutuse tagamisel analüütilist tõendamist. 
“Selle aasta juulist hakkab kehtima uus ehituseadustik ja ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded kehtestatakse sisuliselt uuesti. See tähendab, et praegu kehtiv määrus saab uue nimetuse ja numbri, kuid sisu jääb samaks. Määruse muutmise idee sai alguse alles möödunud sügisel. Ja väga suure üllatusena tuli, et riigikogu väga kiiresti menetles selle ka ära. Sisuliselt jääb juulis kehtima hakkav praegu veel samaks, mis kehtib praegu. Seal on muudetud mõni pealkiri ning paar sisemist viidet. Ja on lisatud evakuatsiooni ossa sisse nõue, et arvestada tuleb ka liikumispuuetega inimestega. Seega palju praegu midagi ei muutu, aga paari aasta pärast on kavas muuta ka ehitiste tuleohutusnõete määrus põhjalikumalt,” rääkis Tikan.
 

Praegu kehtiva ja juulis kehtima hakkavas määruses puuduvad nt tuleohutusnõuded elektiripaigaldisehitistele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele. Nendele süsteemidele oleks vaja ka sätestada tuleohutusnõuded nende ehitamisel ja paigaldamisel. Ja samuti on vaja tuleohutusnõudeid sisustusmaterjalide osas, see tuleb Tikani sõnul ka paari aasta pärast määrusesse sisse.

Ka praegu kehtivas määruses on lubatud tuleohutust tõendada “analüütiliselt”. Mis see on, seda pole määruses avatud täpsemalt. Uus määruses on kavas sellekohta avada rohkem sisu ja Tikan loodab, et tuleb juurde ka juhendmaterjal.

Tikan märkis, et suve lõpuks tahab ministeerium sisuliselt uue tuleohutusnõuete määruse eelnõuga enam-vähem valmis jõuda. “Minule võib alati uusi ideid pakkuda, minu e-mail on avalik,” märkis Tikan ja lisas, et ta soovib, et järgmise aasta alguseks oleks valmis ehituslike tuleohutusnõuete tekst koos piirmäärade ja juhendmaterjalidega. “Täna olen väga positiivselt meelestatud, et see 2016 II kv ka kehtestatakse,” ütles Tikan ja toonitas mitu korda: “Tuleohutusõiguse areng on seotud ka väga tugevalt siseturvalisusega. Päästeameti visioon aastaks 2020 on, et “igaühe kaasabil on vähenenud meie tuleohutus Põhjamaade tasemele. See on meie kõigi koostöö, kõik me oleme osa ohutusest”. 

Kes soovib meie vabariigi tuleohutusõiguse teemadel kaasa rääkida, võib kirjutada mari.tikan@siseministeerium.ee

Allikas: Kinnisvarauudised.ee

25.5.2015 / Uudis