Moostes õpetatakse ehitama Prantsuse traditsioonilist pruss-sõrestikkonstruktsiooni

13.-17. aprillil toimub Moostes Vanaajamaja ja Eesti Puitmajaklastri koostöös traditsioonilise Prantsuse pruss-sõrestikkonstruktsiooni ehituse kursus. Kursuse juhendajaks on Mourad Manesse Prantsusmaalt.

Kursus keskendub eelkõige traditsioonilisele käsitööriistadega ehitamisele, kus osalevad Eesti parimad professionaalsed käsitsi palkmajaehitajad. Puitmajaklastri juht Lauri Kivil toob välja, et kui tänapäevase käsitööpalkmaja valmistamiseks kasutatakse väga suures osas juba elektritööriistu, siis töötoa raames õpivad osalejad traditsioonilist käsitsi palgi tahumist, selle märgistamist ning käsisae, peitli ning muude käsitööriistade abil Prantsuse stiilis tappide valmistamist.  Kursuse erakordsus seisneb eelkõige aga looduslikult kõveratest palkidest puitkarkassi ehitamises.

Kivil hindab kursust käsitööpalkmajatootjatele väga vajalikuks: „Arvestades käsitööpalkmajade ekspordis suurt Prantsuse turu osakaalu, annab töötoas omandatav tehnika kindlasti klastri käsitööpalkmajatootjatele konkurentsieelise“, kommenteerib Kivil. „Järjest mitmekesistuvas ning puitkarkassile kontsentreeruvas puitmajasektoris tekib üha enam ka teadlikke kliente, kes soovivad oma koduks just kõige autentsemal viisil valminud puitmaja“, lisab Kivil.  

Juhendaja Mourad on puussepp, kes on keskendunud ehitustraditsioonide hoidmisele ning klassikaliste käsitöö tööriistade kasutamisele. Ta on nii renoveerinud kui ehitanud traditsioonilisi Prantsuse puitehitisi üheksa aastat. Viis aastat on Mourad andnud oma teadmisi edasi Prantsusmaa palkmajaehitajatele.

Vanaajamaja eesmärkideks on muuseas nii välismaistele õppuritele Eesti taluarhitektuuri tutvustamine ja õpetamine kui ka huvitavate välismaiste koolitajate Eestisse toomine, kelle juhendamisel saaksid Eesti puitehituse huvilised oma oskusi täiendada ning silmaringi laiendada.

Eesti Puitmajaklastri tegevuse üks prioriteetseid valdkondi on parnterite erialaste kompetentside arendamine.

Töötoa korraldamist rahastab osaliselt Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Koostaja:

Piret Uus

info@vanaajamaja.ee

Lisainfo:

Andres Uus

MTÜ Vanaajamaja koolitaja

 

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaklastri juht

58609970

15.4.2015 / Uudis