Eesti Puitmajaliit valis Aasta tegijat ja Puitmaja sõpra

Eesti Puitmajaliit annab igal aastal välja aunimetused „Eesti puitmaja sõber“ ja „Aasta tegija“. Sektorisisese tunnustuse ehk Aasta tegija 2018 tiitli saajaks valiti liikmete poolt Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ) ning Puitmaja sõbra tiitel omistati Targo Kalamehele (TalTech).

Aunimetused Puitmaja sõber ja Aasta tegija on tiitlid, mida sektori katusorganisatsioon, Eesti Puitmajaliit, annab iga-aastaselt välja isikutele ja/või organisatsioonidele, kes on oluliselt panustanud sektori terviklikku arengusse. Eesti Puitmajaliidu aasta tegija on isik, kes on olnud silmapaistev tegija puitmajasektoris ning lisaks oma ettevõtte vedamisele panustanud energiat, aega ning ideid ka liidu ja sektori arengusse. Eesti puitmaja sõber on isik või institutsioon sektorist väljaspool, kelle teened ja tegevus on märkimisväärselt mõjutanud puitehituse sektori arengut. 

Vastavalt liikmeskonna ettepanekutele tunnustas Puitmajaliit aunimetusega „Eesti Puitmaja Sõber 2018“ Targo Kalameest. Aunimetus omistatakse Targo Kalamehele märkimisväärse panuse eest puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamise, sektori ja TalTechi vahelise teadus- ja arendusalase koostöö arendamise ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 Tallinnas korraldamise eest.

Eesti Puitmaja Sõber 2018 on Targo Kalamees (TalTech). Foto: Erlend Štaub

Aasta tegija tiitliga soovib liit igal aastal esile tõsta isikut enda liikmeskonnast, kes on silmapaistvalt sektorit esindanud, olulisi sõnumeid edasi kandnud või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse. Koostööle orienteeritud tegevuste algatamise ja sektorit toetavate projektide eest tunnustas liit aunimetusega „Aasta Tegija 2018“ Nordic Houses KT OÜ juhatuse liiget Argo Sauli.

Eesti Puitmajaliidu Aasta Tegija 2018 on Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ). Foto: Erlend Štaub

Eesti Puitmajaliidu tiitlid „Puitmaja sõber 2018“ ja „Aasta tegija 2018“ anti üle 3.aprillil konkursi „Aasta Tehasemaja 2019“ auhinnagalal ja „Eesti Ehitab 2019“ messi avapeo raames.

Varasemad puitmajasektori Aasta Tegijad:

 • 2017.a. Toomas Kalev (Harmet OÜ)
 • 2016.a. Raiko Gustavson (Pärnu Log Homes OÜ)
 • 2015.a. Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ)
 • 2014.a. Mihkel Urmet (TEMPT OÜ)
 • 2013.a. Sven Mats (Matek AS)
 • 2012.a. Ragner Lõbu (Hobbiton Home OÜ)
 • 2011.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

Varasemad Puitmaja Sõbrad:

 • 2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;
 • 2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;
 • 2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;
 • 2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;
 • 2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;
 • 2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat;
 • 2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts
 • 2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999. aasta 20. mail. Käesoleval aastal tähistab liit oma 20 tegevusaastat ja hetkel kuulub liitu 62 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade, ristkihtpuidust hoonete ning aiamajade tootjad, lisaks erinevatest valdkondadest toetavad liikmed. Eesti Puitmajaliit on katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks 2010. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi toel tööd alustanud Eesti puitmajaklastrile, mille põhitegevuseks on läbi ühistegevuste koordineerimise Eesti puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ettevõtete lisandväärtuse kasvatamine ning ekspordikäibe suurendamine.

10.4.2019 / Uudis