Seminar “Hoonete seestpoolt soojustamine. Savi- ja lubikrohv viimistluses” 15. märtsil

Eesti Puitmajaklaster koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskusega korraldab seminari, mis keskendub palkmajade seestpoolt soojustamisele ja välispiirete õhupidavuse parandamisele. Seminar annab ülevaate ka lubi-ja savikrohvi kasutamiset palkseinal, selle omadustest ja kulunormidest ning kasutamisest niiskuskoormusega ruumides.

Välisseinte seestpoolt soojustamine on niiskustehniliselt kindlasti riskantsem kui väljastpoolt soojustamine. Esimene kahjustuste ilming on hallituse levik seina sees, millega algab hallituse eoste tervist kahjustav mõju. Palkseina seestpoolt soojustamine võib olla turvaline, kui teada millised tingimused suuremat kahjustuste riski põhjustavad ja kus on piirid. Vaatleme sisetemperatuuri ja niiskuslisa mõju Eesti kliimas, varieerides ka palkseina, soojustuskihi ja aurutõkke omadusi.

Aeg: Kolmapäev, 15. märts kell 13.00
Koht: Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis

Ajakava:
Kell 13.00 – 14.30
“Palkmaja soojaks: seestpoolt soojustamine ja välispiirete õhupidavuse parandamine”. Loeb Üllar Alev.

 • Niiskuse liikumine seinas
 • Seestpoolt soojustamise riskantsus
 • Õhulekete mõju elamu energiatõhususele
 • Õhulekete paiknemine palkelamus ja lekete tuvastamine
 • Hallituse levikuks sobivad tingimused seinas
 • Seespoolse soojustamise piirangud ja lahendused:
  • sisetemperatuuri ja niiskuslisa mõju Eesti kliimas
  • palkseina paksuse ja algniiskuse mõju
  • lisasoojustuse paksuse ja valitud materjali mõju
  • aurutõkke materjali valik
  • turvalised seespoolse lisasoojustuse parameetrite kombinatsioonid;
  • üldine lahendus ja ehitamine
 • Palkseina õhupidavuse parandamine

Üllar Alev on Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna doktorant, kes on oma teadustegevuses keskendunud vanadele puidust maamajadele. Uuringute raames on mõõdetud ja analüüsitud elamute ehitustehnilist seisukorda, energiatõhusust ja sisekliimat. Põhjalikumateks uurimisvaldkondadeks on muuhulgas palkseinte seestpoolne soojustamine ja õhupidavus. Uurimistegevuse lõppeesmärgiks on pakkuda välja ehitustehnilisi lahendusi soojusenergia kulu vähendamiseks ja sisekliima parandamiseks tagades seejuures konstruktsioonide niiskustehnilise toimivus. Pikemalt (peamiselt inglise keeles) saab tulemusi lugeda Eesti Teadusinfosüsteemist.Tema 2012 aastal kaitstud magistritöö pealkiri on „Seespoolse lisasoojustuse mõju palkseina soojus- ja niiskusrežiimile“. 14.30 Seljasirutus- ja kohvipaus

Kell 15.00
Savi- ja lubikrohv viimistluses, omadused ja kulunormid, kasutamine niiskuskoormusega ruumides”. Loeb Mikk Luht

 • Savikrohv
  • koostisosad
  • omadused
  • kasutuskohad
  • erinevad savikrohvid
  • eeltööd, paigaldus, viimistlemine, hooldus
  • kulu, tehnilised näitajad
 • Lubikrohv
  • erinevus savikrohvist
  • koostisosad
  • omadused
  • kasutuskohad
  • erinevad lubikrohvid
  • eeltööd, paigaldus, viimistlemine, hooldus
  • kulu, tehnilised näitajad

Mikk Luht on MTÜ Eestimaaehitus asutajaliige. MTÜ Eestimaaehitus koondab Eesti looduslike ehitusmaterjalidega tegelevaid ettevõtteid, seisab saviehituspärandi kaitsmise ja taaselustamise eest ning rajab Mooste Mõisa traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse tootearendus- ja koolituskeskust.

Vajalik on eelnev registreerumine SIIN!

Koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.

Lisainfo:
Aune Mark
Maaarhitektuuri keskus
koolitusprojektide juht
523 8397
aune.mark@evm.ee

Seminari korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond klastrite arendamise programmi raames.
3.3.2017 / Uudis