Tudengivõistlus „Puitmajaklastri kandvaim konsool“ tõestas puidu vastupidavust

BuildIT 2021 on Tallinna Tehnikaülikooli tudengite poolt korraldatav rahvusvaheline üritus, mis koosneb konverentsipäevast ja võistluspäevast. Juba traditsioonilise ala, YIT Eesti pabersild, kõrval oli Eesti Puitmajaliit ja klaster välja pannud ka omapoolse võistlusülesande, kus tuli ehitada kandvaim konsoolne moodul.

Võistlusülesande sisu tulenes majatootjate reaalsest tööelust, kus arhitektuursed lahendused näevad hoonetele ette väljaulatuvaid puidust kandvaid konsoole. „Puitmajaklastri kandvaim konsool“ ülesandeks oli tudengitele näidata, kuivõrd mitmekülgne ning vastupidav materjal on puit. Seda ilmestasid eriti hästi ka meeskondade lõpptulemused, kus kõikide tööd võtsid vastu ülesandes ette nähtud maksimaalse koormuse.

Võistlusest võttis osa 5 meeskonda, kellele anti ette järgmised materjalid: puitliistud 10x10x250 mm ning 10x10x1000 mm; klambrid; teip ning tööriistad: klammerdaja, saag, nuga. Katsekehale anti ette ka minimaalne pikkus: 1000mm, konsoolne osa 500mm.

Võistlusülesande lahendamiseks oli ette nähtud 2 tundi, mis algas planeerimisega. Nii mitmedki konstruktsioonilahendused meenutasid sildu ja sillaelemente, mis tähendab, et sillaehitust on tudengid üsnagi põhjalikult koolis õppinud. Kuna hasart oli suur, otsustasid ka kohtunikud panna kokku oma mudeli, vastavalt majatootmise tehnoloogiale. „Tudengid oma võistlustöid koostades mõtlesid veidi liialt keeruliselt. Ilmselt võis põhjuseks olla nende varasem kokkupuude sildade konstruktsioonilahendustega. Tasapinnalistest elementidest koostatud ruumiline konsool oleks olnud lihtsam ja kiirem variant, reeglina mindi aga kohe ruumilise lahenduse peale, mis on märgatavalt töö- ja ajamahukam,“ kommenteeris Villu Leppik (Kodumaja Projekteerimise OÜ) tudengite konsoolide jäigastamist.

Lootus, et konstruktsioon kestab. Foto: Eesti Puitmajaliir

Valmis tööde hindamiseks koormati konsoole suureneva raskusega – 4 kg, 5,5 kg, 8 kg ning 9,5 kg. Kuigi jäikused olid erinevad, võtsid kõik tööd vastu maksimaalse koormuse. Läbipainded jäid vahemikku 21-98 mm. Paljudele oli üllatav, et 50 cm üleulatusega konsool võib deformeeruda ligikaudu 10 cm ilma, et puruneks.

Võitjaks tuli rahvusvaheline võistkond ESN TalTech IC. Kuna kõik tööd võtsid vastu maksimaalse koormuse, otsustati pärast võistlust teha konsoolidele ka nn purustuskatsed, kus konsoole koormati kuni purunemiseni. Parimad konsoolid olid üllatavalt vastupidavad, kestes kuni 40 kg koormusele.

BuildIT tudengivõistlus 2021. Foto: Eesti Puitmajaliit

Täname BuildIT tudengivõistluse korraldajaid ja klastri ülesande läbiviijaid: Elar Vilt (Eesti Puitmajaliit) ja Villu Leppik (Kodumaja Projekteerimise OÜ) ning nii materjalide kui ka auhinna komplekteerijaid: ESSVE, Raitwood, Rothoblaas, Timbeco Woodhouse. Aitäh toetajatele!

Võistlust toetasid:

   
   

 

Tudengivõistlust „Puitmajaklastri kandvaim konsool“ toetab osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

22.10.2021 / Uudis