Prantsusmaa ehitussektoris pöördepunkt?

Kuigi Eesti puitmajatootjate peamised turud on endiselt Skandinaavia maad – Rootsi ja Norra, siis alternatiivsete turgude kaardistamine riskide hajutamiseks ja tulevikuperspektiivis jätkusuutlikuks tegutsemiseks on sellegipoolest päevakorral. Märtsi keskpaigas külastasid Eesti puitmajatootjad samal eesmärgil Prantsusmaad.
 

Kui möödunud 2017.a puitmajatootjate ekspordinumbreid vaadata, siis kasv oli mahult stabiilne ja sarnane sektori keskmisega ehk 15,6 MEURi. Protsentuaalselt moodustab see aga väikseima numbri viimase seitse aasta jooksul. Kui vaadata näiteks ajavahemikku 2011. aastast, siis on puitmajasektori kasv olnud keskmiselt 5-10% aastas ning keskmiselt 15 miljonit eurot aastas. Eranditena paistis silma 2015. aasta, kus väga suure hüppe tegi Rootsi turg, tänu millele suurenes kogu sektori eksport ka 28%. (andmed: Eurostat) 

Just Rootsi ja Norra on puitmajatootjate jaoks endiselt peamised sihtriigid, kuid viimaseid andmeid arvestades, on mõlema riigi krooni kurss langenud ning prognoositakse ka mahtude vähenemist Norra turul. Eurotsooni riikides valmistatud ettevõtete toodete hind kliendile on sellega märkimisväärselt tõusnud ning meie konkurentsivõime võrreldes kohalike tootjatega vähenenud. Olukord sunnib ettevõtteid otsima alternatiivseid turge, et riske hajutada ja tulevikuperspektiivis jätkusuutlikult toimetada.

Puitehitus Prantsusmaal tõusuteel

Eesti puitmajatootjad on oma valdkonnas suurim puitmajade eksportöör Euroopas ning lai sihtriikide spekter hõlmab ka Prantsusmaad. Seega ei saa öelda, et Prantsusmaa oleks Eesti puitmajatootjatele täiesti avastamata turg. Statistikaameti 2017.a andmetel eksportisid Eesti tootjad puitmaju sinna üle 17,4 MEURi, mis andis Prantsusmaale ekspordi sihtriikide tabelis 7. positsiooni (Norra, Rootsi, Saksamaa jt järel).

Eesti tootjate jaoks kõrgest positsioonist vaatamata on Prantsusmaa ehitustraditsioon endiselt kivipõhine ja puidust hoonete ehitamise trend visa kasvama. Samas on näha entusiasmi puidu kui ehitusmaterjali propageerimisel ning rahvusvahelise koostöö edendamisel. Tundub, et murdepunkt on lähenemas: riiklikul tasandil on puitmajade ehitamine olnud üks prioriteetidest juba ca 10 aastat ning loodetakse teistele puitmaju soosivatele riikidele järele jõuda. Postiivsele trendile aitavad kaasa riiklikud meetmed, uued keskkonna- ja energiatõhususe nõuded ning tõusev teadlikkus. Viimastel aastatel on allkirjastatud muljetavaldav hulk projekte uute puidust kõrghoonete ehitamiseks, kusjuures puidust ehitatavaid suuremahulisi projekte on pea kõigil suurematel prantsuse linnadel.

Prantsusmaal ehitatakse igal aastal 350 000-400 000 uut elamut. Ehitusturu tõusu peegeldab näiteks mullu alustatud 419 000 uue hoone ehitamine (andmed: Territoriaalse sidususe ministeerium). Hetkel moodustavad puitmajad Prantsusmaal 8% eramajadest, 4% kortermajadest ja üle 10% ärihoonetest ning avaliku sektori hoonetest (antud statistika hõlmab ka puidu ja betooni kombineerimist) (Allikas: Codifab 2016.a).

Eesti puitmajatootjad Pariisis, Eesti Suursaatkonnas. Foto: Eesti puitmajaklaster

Puitmajatootjate visiiti toetas ka minister

Prantsuse-eesti seminari avas ettevõtlusminister Urve Palo. Foto: Eesti Suursaatkond Pariisis

Prantsusmaal, Eesti Suursaatkonnas Pariisis, toimus prantsuse ettevõtete esindajate ja Eesti puitmajatootjate ühine seminar puitehituse arendamise teemadel. Lisaks B2B kohtumistele, tegid ettekande näiteks prantsuse arhitektuuribüroo Graam (Mathias Romvos), kes on oma projektides juba aastaid puitu eelistanud. Samuti FCBA Bordeauxfiliaal, kelle näol on tegemist tehnoloogia instituutiga, mis on keskendunud puitmajade ehituse valdkonnale. FCBA juurde kuuluvad näiteks erinevad katselaborid (energiatõhusus, tuleohutus, seismika jt), kus paljud ettevõtted ja puitmajaehitajad oma tooteid testivad. FCBA huviks on muuhulgas propageerida puitmajade ehitust Prantsusmaal ning suurendada rahvusvahelist koostööd.

Oma kohaloluga toetas prantsuse-eesti seminari ka ettevõtlusminister Urve Palo, kes lisaks Eesti digivaldkonna saavutustele tõstis esile ka meie puitehituse traditsioone ja puitmajade edukat eksportimist nii Skandinaaviasse kui Kesk- ja Lääne-Euroopasse.

Seminariga koos avati suursaatkonnas Eesti puitmaju tutvustav fotonäitus.

Puitmajade fotonäitus Suursaatkonnas. Foto: Eesti puitmajaklaster

Puitmajade fotonäitus Suursaatkonnas. Foto: Eesti Puitmajaklaster

Eesti ettevõtjatest osalesid puitmajatootjad Matek ASProduction House OÜRitsu ASQ-Haus Baltic OÜPuitpesa OÜ ja Eesti Puitmajaklastri esindaja.

Eesti puitmajatootjate visiiti Prantsusmaale aitas korraldada EASi ekspordinõunik Kristiina Kalda koos kolleegidega Pariisi Suursaatkonnast. Visiidi toimumist toetas ka puitmajaklaster Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite toetamise meetmest. Klastrite meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee

2.4.2018 / Uudis