Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse uus esimees on Tiit Nilson

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks AS Woodwell juhataja Tiit Nilson.

“Metsa- ja puidutööstus on 20 aasta jooksul aidanud Eestil saada toorme eksportijast kõrge lisandväärtusega tooteid eksportivaks riigiks. Meie puidust toodetest läheb ekspordiks 80%, metsa- ja puiduriigina oleme tuntud kogu maailmas,” ütles Tiit Nilson. “Ka Eestis endas tuleks rohkem teadvustada, et just siinse taastuva loodusvara arukas kasutamises ongi meie heaolu võti.”

Liidu juhatuse esimehena peab Tiit Nilson oluliseks hea koostöö jätkumist riigi, metsaomanike ja tööstuse vahel. “Peame tegema üheskoos valikuid ja otsuseid, mis soosiksid metsa arukat majandamist ja Eesti inimeste heaolu kasvu. Täna on oluline leida madalakvaliteedilisele puidule parem kasutus ja hoolitseda, et meie järeltulijate rõõmuks kasvaks siin terve ja tugev metsapõlv.”

EMPLi juhatuses on 15 liiget: Ando Jukk (UPM-Kymmene Otepää AS), Haana Zuba-Reinsalu (Luua Metsanduskool), Ivar Dembovski (Rait AS), Jaak Nigul (Tarmeko Spoon AS), Jaano Haidla (Graanul Invest AS), Jüri Külvik (Lemeks AS), Lauri Raid (Estonian Cell AS), Marek Kase (Stora Enso Eesti AS), Margus Kohava (Combimill OÜ), Martin Arula (Toftan AS), Mati Polli (RMK nõukogu), Paavo Kaimre (Eesti Maaülikool), Pille Meier (Võrumaa Kutsehariduskeskus), Raine Pajo (Eesti Energia AS), Tiit Nilson (Woodwell AS).

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu eesmärk on aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele ning Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsivõime kasvule ja suurendada sektori panust ühiskonna arengus. Liidu liikmeskonda kuulub 61 ettevõtet ja asutust.

Allikas: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

17.11.2014 / Uudis