Eesti puitmajaklastrile omistati European Cluster Excellence pronksmärgis

Mai kuus läbis Eesti puitmajaklaster hindamise, mille raames taotles  European Cluster Excellence pronkstaseme märgist. Klastrile omistatud rahvusvaheline sertifikaati kinnitab, et klaster panustab teadlikult klastrijuhtimise taseme tõstmisse. 

Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud algatus aitab läbi süstemaatilise analüüsi hinnata klastrijuhtimise taset ning tõsta seeläbi klastrite kvaliteeti tervikuna. Klastritel on võimalik kandideerida kas kuld-, hõbe- või pronksmärgisele. Märgis omistatakse peale erapooletut hindamist, mis analüüsib klastri struktuuri, juhtimist, rahastust, osutatavaid teenuseid, kontaktvõrgustikku, klastri partnerite omavahelist koostööd ning klastri efektiivsust ning tulemuslikkust strateegiliste eesmärkide täitmisel.

Kokkuvõttev hinnang klastri tegevusele käesoleval hetkel oli hindajate poolt alljärgnev: 
Eesti puitmajaklaster on üks enim arenenud klaster Eestis, mille peamise liikmeskonna moodustavad Eesti konkurentsivõimeliseimad puitmajatootjad, kelle toodang on hinnatud nii Eestis kui eksportturgudel. 

 

Klastri kommunikatsiooni- ja turundustegevuste tulemusel on kinnistunud Euroopas teadmine, et Eesti on suurim puitmajade eksportöör Euroopa Liidus ning eesti puitmajad on tundud eelkõige oma kvaliteedi poolest.  Klastri eesmärk on koondanda ettevõtted, keda iseloomustab kõrge kvaliteediga toode, kõrge tasemega arhitektuursed lahendused, tugev turundus jm. 

Eesti puitmajaklaster on käesoleval hetkel kliendile peamine kanal, mille kaudu leida usaldusvääne tootja ning mis on ka ise otsene müügikanal ning klientide päringute vahendaja. Kliendid teadvustavad, et klaster aitab vajadusel leida sobivaima ettevõtte ning annab kliendile ettevõtte kohta vajadusel ka pädevat taustainformatsiooni. Klaster on oluline kanal, kus kohtuvad kliendid ja tootjad, samuti peamine tootjatevahelise võrgustiku arendaja. 

Puitmajaklaster pakub ettevõtetele arvukalt erinevaid ettevõtlust toetavaid teenuseid ning arendustegevusi: tehnoloogiat arendavad uuringud, tööjõu arendamine, ühisturundus ning sektori kommunikatsioon.  

Eesti puitmajaklastri tegevust võib käesoleval hetkel hinnata suurepäraseks: partnerid on globaalsel turul konkurentsivõimelised, klastril on kõrge rahvusvaheline nähtavus, klaster ja sektor on hinnatud tööandja nii kohalikul kui rahvusvahelistel tasandil, klaster reageerib efektiivselt turusituatsiooni muutustele ning on soodus platvorm ettevõtete arenguks ning kasvuks.

11.8.2017 / Uudis