Eesti puitmajaklastri nõukogu kohtus ametisse asunud ettevõtlusministriga

Puitmajaklastri esindajad kohtusid värskelt loodud ettevõtlusministri ametipositsioonil alustanud Urve Paloga, et  rääkida Eesti puitmajaklastri arengust, klastrimeetme tulemuslikkusest ning puitmajasektori ettevõtete väljakutsetest.

Eesti puitmajaklaster on tänaseks tegutsenud viis aastat. Klastri prioriteetsete tegevuste hulgas on nii sektori ettevõtete toodete kui kompetentside arendamine, mainekujundus nii kodu kui sihtturgudel ning ekspordimahtude kasvatamine läbi ühisturundusprojektide.

Puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil sõnab, et kohtumine ettevõtlusministriga oli mõlemale poolele väga oluline ning minister sai põhjaliku ülevaate klastri tegevustest ning puitmajasektorist tervikuna. “Kui riik 2009. aastal klastri meetme avas, oli see majanduskriisist väljumiseks väga suur tugi erinevatele sektoritele,” ütleb Kivil. Ka puitmaju tootvad ettevõtted nägid selles võimalust asendada koduturul konkureerimine ühiseks koostööks ning sisenemiseks eksportturgudele. Sektori ekspordi edendamine, ettevõtete toetamine välisturgudel ning Eesti puitmaja mainekujundus ning branding said loodava klastri vundamendiks.  

Ettevõtete vajadustest lähtuvalt koostati sihtturgude turuuringuid, valmistati ning levitati erinevaid sektorit tuvustavaid turundusmaterjale, korraldati õppereise messidele ning B2B üritustel. Klaster on pannud väga tugevat rõhku ka sektori ettevõtete kompetentside arendamisele. “Viie tegevusaasta jooksul oleme korraldanud ligi 30 puitmajatootjatele mõeldud spetsiifilist seminari, arvukal hulgal töötube ning mitmeid rahvusvahelisi konverentse,” toob Kivil mõned näited. Klastri initsiatiivil ning eestvedamisel on ehitatud isegi üks puitsild, mida Kivil soovitab kõikidel puiduhuvilistel Järuskasse vaatama minna. Läbi klastri on oluliselt suurenendud ka ettevõtete ja ülikoolide vaheline koostöö – vahendatakse praktikakohti, koostatakse uurmimusi ning viiakse ellu sektorit arendavaid teadusprojekte. 

Lisaks klastrimeetme teemadele kerkisid kohtumisel üles ka ettevõtteid koormavad planeeritavad maksumuudatused. Kuna 90% puitmajasektori toodangust eksporditakse,  mõjub tänane kütuseaktsiisi tõusu plaan puitmajasektorile raskelt. Puitmajaklastri nõukogu liige, Lõuna-Eestis puitmaju tootva AS Ritsu tegevjuht Elari Kivisoo toob välja, et minister oli kohtumisel avatud ning puitmajatootjaid siiski julgustav, kinnitades, et teab puitmajatootjate eduoo suurust ja panust Eesti majandusse, on külastanud mitmeid sektori ettevõtteid ning mõistab ettevõtlusmaksude tõstmisega kaasnevaid riske.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees ning puitmajaklastri nõukogu liige, AS Matek tegevjuht  Sven Mats kinnitab, et puitmajaklastri tegevus sektori arengus on olnud kindlasti väga suur. Samas on äärmiselt oluline, et lisaks klastri tegevusele turundaks meie edulugu ka riigi esindajad, kasutades selleks ära oma positsiooni rahvusvaheliste  “uste avamisel” ning ekspordi toetamisel, toob Mats välja olulise parendusvaldkonna. “Loodame, et minister toetab jätkuvalt klastrite meedet ning seab oma ettevõtlusminstri karjääris üheks prioriteediks võimalikult soodsate ettevõtlustingimuste loomise,” ütleb Mats.

Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti puitmajaklastri projektijuht

5860 9970
e-post. lauri@puitmajaliit.ee

 

Eesti puitmajaklastrisse kuulub käesoleval hetkel kokku 36 partnerit, kellest 25 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtted. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus-haridusasutused ning tugiorganisatsioonid. Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit.

Eesti puitmajasektori müügitulu ulatub ligikaudu 270 miljoni euroni ning Eesti on müügitulu absoluutnumbrite alusel Euroopa Liidus esimene puitmajade eksportija. Sealjuures moodustab Eesti puitmajaklastri ettevõtete müügitulu ja töötajate arv ligikaudu 50 protsenti kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Eesti puitmajade ekspordi reaalne osakaal ulatub ligi 90 protsendini sektori müügitulust. 

30.4.2015 / Uudis