Seminar “Hoonete keskkonnamõju vähendamine läbi energiatõhususe parandamise”

Aastatel 2012 kuni 2014 viidi Tartu Ülikooli Energiatõhusa ehituse tuumiklabori ja Tallinna Tehnikaülikooli Ehitiste projekteerimise instituudi koostöös läbi uuring “Hoonete keskkonnamõju vähendamine läbi energiatõhususe parandamine”.

Esmaspäeval 1.12 toimub Tartus Nooruse 1 (TÜ Tehnoloogiainstituut, vaata asukohta kaardil) projekti lõppseminar, kus esitatakse valitud tulemusi.

Olete oodatud kuulama. Seminar on tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: Evert Eero, 55 35 581, evert.eero@gmail.com

Ettekanded on järelvaadatavad: http://www.tuit.ut.ee/et/tuumiklaborid/seminar-1-detsembril-2014

Seminari kava:

9:30 – 10:00 Kogunemine 

10:00 – 10:10 Sissejuhatus. Tõnu Mauring 

10:10 – 10:30 Kaks aastat kogemust nullenergiahoones. Kuldar Leis 

10:30 – 11:30 Seiretulemused, energiatõhusus. Tõnu Mauring 

11:30 – 12:30 Seiretulemused, soojuslik mugavus ja piirete toimivus. Targo Kalamees

12:30 – 13:15 Lõuna 

13:15 – 13:35 Ventilatsiooniõhu eelsoojenduse lahendus ja tulemused. Jaanus Hallik

13:35 – 13:50 Ventilatsiooni soojustagastuse efektiivsus. Kalle Kuusk 

13:50 – 14:10 Aken-sein kinnituse soojuslik optimeerimine. Kristo Kalbe 

14:10 – 14:30 Päikese vabasoojuse kasutus. Jaanus Hallik 

14:30 – 15:00 Kohvi-tee 

14:30 – 14:55 Rekonstrueerimine vs. lammutamine: energia, majanduslikkus, keskkonnamõju. Targo Kalamees 

14:55 – 15:20 Korterelamu investeeringuvajadus ja kulutõhusus. Kalle Kuusk 

15:20 – 15:40 Soojusliku päikesekollektori tootlus. Raimond Valler 

15:40 –16:00 Energiatõhusust mõjutavad tegurid: mitmemõõtmeline statistika valminud hoonete näitel. Cagatay Ipbüker 

16:00 – 16:30 Küsimused-arutelu 

26.11.2014 / Uudis