Üliõpilane, anna oma panus tehasemaja valdkonna arengusse!

Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad viiendat korda välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi. Teadustöö 1000-eurose preemia pälvib töö, mis annab Eesti puitmajasektorile olulist lisandväärtus või aitab tulemuslikult lahendada mõnda sektori aktuaalset probleemi.

Eesti Puitmajaliidu korraldatav tehasemaja valdkonna lõputöö konkurss on suunatud peamiselt ehituserialade ja arhitektuuri üliõpilastele, kuid kandideerida saavad Eesti kõikide ülikoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrgharidusõppest.

Tehaselisse tootmisse suunduv ehitussektor ning puidu järjest laialdasem kasutamine kõrg- või avalike hoonete ehitamises annab aimu, kuhu ehitussektor liigub. Puitmaterjali ehituses kasutamine on kasvav, mitte kahanev tendents ning heas mõttes “paratamatus” jõuab lähiaastatel ka Eesti turule. Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Lauri Kivil ütleb, et puit kõrghoonete konstruktiivse materjalina ei ole enam tulevik, vaid puidukasutuse revolutsioon toimub just nüüd ja praegu ning selleks peavad valmis olema kõik osapooled. “On selge, lisaks tellijale on põhimõttelise muutuse algatajad ehituses eelkõige arhitektid ja insenerid. Kui nende ambitsioon on hooneid kavandada ja projekteerida ka tulevikus põhimõttel “nii nagu alati”, siis puidust projekteerimisse mitte süvenemine on mõistetav. Ülejäänud juhtudel võiks aga kohaneda ehitussektori innovatsiooni ja tulevikutrendidega.”

Kivil lisab, et esimesed positiivsed näited suuremahuliste puithoonete ehitamisest on ka Eestis tekkimas, viidates nädal tagasi avatud Keskkonnamaja arhitektuurikonkursile. Uus Keskkonnamaja seab eelduseks võimalikult suures mahus puidu kasutamise. “Ligi 10-tuhande ruutmeetrise puithoone tellimine ja ehitamine avaliku sektori poolt on märgilise tähendusega. See toetab referentsina väga tugevalt Eesti puitmajasektori rahvusvahelist konkurentsivõimet ning tutvustab ka arendajatele ning elanikkonnale laiemalt puidu kasutamise suurepäraseid võimalusi.”

Ehitussektori arengud näitavad ilmekalt, et puit leiab järjest laialdasemat rakendust ka Eestis ning tänasel kõrghariduseõppe tudengil on tuleviku kontekstis vajalik selle valdkonnaga kursis olla. Kivil julgustab tudengeid konkursil osalema, sest aktuaalsete probleemkohtade uurimine ning nendel teemadel kirjutamine tagab tulevikus ka head koostöövõimalused puitmajatootjatega.

Täpsem konkursi informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit: Teadustöö konkurss 2019

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.07.2019

Puitmajasektori teadustöö konkursi üldine eesmärk on edendada tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerida üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid. Konkursi käigus antakse tudengitele välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Lisaks jaguneb preemiafondist 250 eurot ka parima lõputöö juhendaja(te) vahel. 

Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

12.11.2018 / Uudis