Puitmajasektor otsib läbimurdelisi teadustöid!

Ülikoolides on alanud uus õppeaasta ja sellega koos ka uus lõputöö teemade valimise laine. Eesti Puitmajaliit ja klaster kutsuvad taaskord tudengeid üles valima oma uurimusvaldkonnaks just puitmajasektori ja tehaseliste puitmajade tootmisega seotud teemasid.

Lähinädalatel peavad paljud üliõpilased kinnitama oma bakalaureuse- või magistriõppe lõputöö teemad. Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Lauri Kivil toob välja, et Euroopa Liidus toimuva laiaulatusliku rohepöörde tulemusel tõuseb puit ehitusmaterjalina aina enam fookusesse. “Kui Skandinaavias on puitehitus tavapärane, siis üha enam keskenduvad ka Kesk-Euroopa arendajad puitkonstruktsioonil hoonete ehitamisele. Kindlasti on selle aasta konkursi üks prioriteet ka Eesti peatöövõtjate puidust ehitamise teadlikkuse suurendamine, seega on kõik selle valdkonna tööd eriti oodatud.”

Preemiakonkurss on seni olnud üks otsene viis, kuidas Puitmajaliit ja -klaster saavad anda omapoolse panuse edendamaks sektori ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist laiapõhjalist koostööd ning innustada noori üliõpilasi kirjutama teadustöid just puitehitiste teemadel. Preemiate väljajagamist alustati 2015.aastal, kusjuures osaleda saavad Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrghariduse astmes. Üliõpilase lõputöö peab käsitlema kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või andma olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Väljavõte 2020.a. konkursil osalenud Roland Rokka ja Tauri Udrase lõputööst “Jäiga plastvahuga soojustusega puitsõrestiktarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus”

Konkursile saab esitada eelmainitud teemadega haakuvaid lõputöid, mis on kaitstud vähemalt hindele „Väga hea“, “B” või „4“ ning mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist. Konkursi komisjon tuleb kokku suve esimeses pooles, kui kõik lõputööd on saanud ülikoolisiseselt kaitstud. Preemiana jagatakse välja kolm auhinnalist kohta väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb parima lõputöö juhendaja(te) vahel.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavad siit: https://puitmajaliit.ee/teadustoo-konkurss 

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 11.07.2021 

Lisainfo:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee

 

6.10.2020 / Uudis