Puitmajasektori lõputöö konkursi stardijoon on avatud!

Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad neljandat korda välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi. Seekord on preemiafond suurem kui eelmine aasta, sest tunnustatud saavad ka parima lõputöö juhendajad.

Eesti Puitmajaliidu välja antav tehasemaja valdkonna lõputöö preemia on peaasjalikult suunatud ehituserialade üliõpilastele, kuid kandideerida saavad Eesti kõikide ülikoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrgharidusõppest. Kandideeriv diplomitöö peab saabuvaks kevadeks kaante vahel olema ning saanud hinde vähemalt B ehk „väga hea“. Lõputöö teemakäsitlus peab haakuma märksõnadega nagu tehasemaja tootmine, arendamine või turundamine, puitmajade tootmisvaldkonna probleemi lahendus või lisandväärtus Eesti puitmajasektorile.

Eesti puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil rõhutab, et teadustöö konkursile on oodatud nii inseneriõppe praktilise sisendiga lõputööd kui akadeemilist laadi või kunstilise nurga alt lähenevad käsitlused. „Läbi aastate on konkursil osalenud väga mitmekülgsed ja üksteisest erinevad tööd. Teemade ring  on olnud insenertehnilstest lahendustest puitmajaehituses kuni arhitektuuri ja turundusvõimalusteni välja,“ lausus Kivil. “Puitmajatootjatele on teadustööde konkurss kahtlemata heaks sisendiks, et tootearenduse valdkonnas edusamme teha.“ Kivil julgustab tudengeid osalema, sest aastad on näidanud, et heast lõputööst võib tudengile areneda suurepärane edasine koostöö puitmajasektori ettevõtetega.

Teadustöö konkurss 2016. Foto: EPML

Konkursi üldine eesmärk on edendada tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerida üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid. Konkursi käigus antakse välja kolm preemiat väärtusega 700, 400 ja 200 eurot. Preemiafondist 200 eurot jaguneb parima lõputöö juhendaja(te) vahel.

Parimad diplomitööd valib välja komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud ning mis hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavad Eesti Puitmajaliidu kodulehelt rubriigis „Teadustöö konkurss“.

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab  Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

www.estonia.ee

 

17.1.2018 / News