Selle aasta parim puitmajasektori teadustöö kirjutati Tallinna Tehnikaülikoolis

Eesti puitmajaklaster koostöös Eesti Puitmajaliiduga andis teist korda välja tehases valmistatud monteeritavate puitmajade teadustöö preemiad. Preemiad andis Tallinna Tehnikaülikoolis 18. oktoobril üle TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak.

Vasakult: Ats Buddell, Katrin Nele Mäger, Magnus Lelumees
Foto: Tiit Tamberg/Puitmajaklaster

Parima teadustöö kirjutas seekord Katrin Nele Mäger Tallinna Tehnikaülikoolist, kelle lõputöö keskendus puitkonstruktsiooni tuletõkestusvõime arvutusmeetodi täiendamisele uute materjalidega.

“Usun, et mu töö suurendab teadmisi puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisest ning seega ka usaldust puidu kui turvalise ehitusmaterjali vastu,” ütles Mäger

„Ma olen väga positiivselt üllatunud ja mul on tõesti hea meel, et pälvisin sellise tunnustuse,“ lisas Mäger.

Žürii hinnangul on võidutöö äärmiselt põhjalik ning sisaldab kõrge kvaliteediga katsetusi, nende analüüsi ning annab olulise sisendi puitkonstruktsioonide tulepüsivuse arendamisse. Katrin Nele Mägeri töö raames valminud tuletõkestusvõime arvutusmeetodi valemid kipsplaatidele on oluline sisend, mis aitab tulevikus oluliselt tõsta element- ja moodulmajade projekteerimise kiirust.

II preemia pälvinud Eesti Kunstiakadeemia lõpetaja, Ats Buddelli töö pakub välja puidule omase struktuuriga konstruktiivse lahenduse, mille rõhk on seatud arhitektuurselt puhta ja elegantse puidu loomulikul struktuuril põhineva ehitussüsteemi loomisele. Töö annab põhjaliku ülevaate puidu kasutusvõimalustest linnaruumis ning selle iseloomustamiseks pakub puitkonstruktsioonil hoone projekti Tallinna südalinnas paikneva keeruka ja piiranguterohke tühiku täitmiseks.  Žürii hinnangul on töö kirjutatud lihtsalt haaratavas stiilis, tuues välja puidu ja puidust ehitamise eelised.

III preemia pälvinud TTÜ magistrant Magnus Lelumehe lõputöö käsitleb Akadeemia tee 5a ühiselamu renoveerimislahendust puit-moodulelementidega. Žürii märkis ära, et töö on põhjalik, korralike analüüsidega ning aktuaalne, sest tegemist on Eestis esmakordselt kasutamist leidva renoveerimislahendusega. Teadustöö on oluline, kuna käsitleb suure osa Eesti elamufondi – radubetoonkonstruktsioonil korterelamud – rekonstrueerimist ning soojustamist puitkonstruktsioonil moodulelementidega.

Eesti puitmajaklastri poolt välja antava teadustöö preemiate eesmärk on üliõpilaste motiveerimine puitmajasektori uurimusteemade käsitlemiseks, Eesti puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelise koostöö arendamine, tehasemaja tootmist käsitleva teadus- ja arendustegevuse suunamine.

 

19.10.2016 / Uudis