Eesti puitmajatootjatel ilmus ettevõtteid tutvustav trükis

Eesti Puitmajaklaster koos Eesti Puitmajaliiduga andis välja puitmajatootjaid tutvustava raamatu „The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises“. Lugemiseks ettevõtete juhtfiguuride mõtted puitmajatootmisest ja sektori arengust, kõrval pildimaterjal olulisemate objektide ja toodanguga.

Eesti puitmajatootjad ehitavad aastas üle ilma tuhandeid maju, mil on seni puudunud üheselt äratuntav lugu ja nii ei tea sektori eduloost või valminud hoonetest sageli isegi Eesti laiem üldsus, meie esindajad sihtriikides või sealsed potentsiaalsed äripartnerid. „Uus raamat avab puitmajasektorit läbi ettevõttejuhtide prisma ning koondab kauneid objekte üle maailma – puitmajatootjate hea tutvustusmaterjal nii riigi esindajale, arendajale kui ka kliendile. Trükis on peaasjalikult mõeldud kingituseks ning jagamiseks ettevõtete võimalikele äripartneritele ja klientidele,“ kommenteeris raamatu koostamise tagamaid puitmajaklastri juht Eeva Vahtramäe.

Raamatu sisusse on oma olulise osa andnud ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ja riigikogu liige Yoko Alender. Minister tõi raamatu eessõnades muuhulgas välja, et Eesti puitmajad on saanud meie riigi kaubamärgi osaks ning sektori tootjaid võib pidada katalüsaatoriteks näiteks arendustegevuse või ekspordi valdkonnas.

Puitmajatootjate raamat “The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises”. Illustratsioon: Katri Karing

Raamatut poodidest soetada ei saa, kuid ingliskeelne väljaanne on tutvumiseks puitmajaliidu ning klastri veebilehel www.puitmajaliit.ee ja www.woodhouse.ee ning internetikeskkonnas Issuu.

Raamatu kaante vahel on 32 klastrisse ja liitu kuuluva majatootja lood personaalsete intervjuude ja rikkaliku pildimaterjaliga valminud hoonetest ja olulisemast toodangust.

Raamatu toimetaja on Veronika Valk-Siska, kujundaja Katri Karing, keelekorrektor Justin Ions. Raamat on trükitud trükikojas Vali Press, väljaandja Eesti Puitmajaliit ja puitmajaklaster.

Raamatu ilmumist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond läbi klastrite arendamise programmi.

                           www.estonia.ee 

Eesti Puitmajaliit on sektori katusorganisatsioon, mis ühendab uuendus- ja edumeelseid ettevõtjaid, kelle tooteks on kvaliteetne Eesti puitmaja. Puitmajaliitu kuulub hetkel 54 liiget, kellest 38 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtted ning ülejäänud sektori sidusorganisatsioonid ja tarneahela partnerid.

Eesti puitmajaklaster on kohalikke tugevaid majatootjaid, tarneahela partnereid ning teadus- ja haridusasutusi ühendav tugivõrgustik, mille eesmärk on puitmajasektori ekspordivõimekuse, rahvusvahelise tuntuse ning müügi kasvatamine läbi ühistegevuste. Puitmajaklastrisse kuulub käesoleval hetkel 46 ettevõtet.

14.11.2018 / Uudis