Euroopa puitmajasektor suundub kasvule

Euroopa puitmajatööstus on mitmeid aastaid püsinud stabiilne, näitamata olulisi kasvu või kahanemise trende. Muutus mahtude suurenemise suunas saabus eelmisel aastal.

Eurostati andmetel on aastaid kestnud puitmajasektori paigalseis asunud taas kasvuteele, saavutades 2014. aastaks EU 28 liikmesriikide arvestuses müügitulu mahu 7,1 miljardit eurot.

“Kui 2007. aastal oli Euroopa puitmajade müügimaht kokku 7,4 miljardit eurot, siis aastatel 2008 – 2009 kukkusid turu mahud ligi 30% ehk 5,4 miljardile eurole,” ütleb AS Ritsu tegevjuht, Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige Elari Kivisoo. “Kui 2010. aastal turg kergelt ka taastus, saavutades taseme 6,2 miljardit eurot aastas, võib sellele järgnevat 2011 – 2013 perioodi nimetada tõeliseks paigalseisuks,” lisab Kivisoo, iseloomustades 6,6 miljardil eurol püsinud müügitulu mahtusid.

Märgatav müügitulu kasv 7,8% on toimunud 2014. aastal, mille tulemusel on Euroopa kogu puitmajasektori müügitulu tõusnud 7,14 miljardile eurole aastas, mis siiski ei ületa 2007. aasta  7,4 miljardi euro suurust müügitulu mahtu. 2014. aastal on müügitulu enim kasvatanud Saksamaa, Inglismaa, Rootsi, Itaalia, Holland ning Taani. Müügitulu arvestuses on mahud kahanenud Austrial, Soomel ning Prantsusmaal.

“Müügitulu muutusi analüüsides on selgelt näha, et suurimate tootjate nagu Saksamaa, Inglismaa, Rootsi ja Taani mahtude kasv on toimunud eelkõige siseturu arvelt, kuna ühelgi neist ei ole ekspordi osakaal suurenenud,” ütleb Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil. Eksportööridena on kasvanud Eesti, Leedu, Tšehhi Vabariik, Belgia, Austria, Holland ja Hispaania. Kivil toob välja, et üldise paigalseisu taustal on Eesti puitmajasektori tootmis- ja ekspordimahud mõõdukalt kasvanud, mille tulemusel on Eesti endiselt 238 miljoni eurose ekspordimahuga enim puitmaju eksportiv riik Euroopas. Suurimate eksportööridena järgnevad Saksamaa 134, Leedu 99, Rootsi 94  ja Soome 89 miljoni euro suuruse ekspordituluga.

Kõige enam suunatakse Eesti puitmaju endiselt Norra Kuningriiki, mis moodustab kogu ekspordist 40,5% ning 20,4% toodangust turustatakse Saksamaal. Oluliste sihtturgudena tõusevad jätkuvalt esile Inglismaa, moodustades kogu puitmajade ekspordist 7,5%, Rootsi 6,8% ning Prantsusmaa 6,4%. 

Allikas: Eurostat

 

Koolimaja Inglismaal, masintoodetud palkmaja

Tootja: Aru Grupp AS
Foto: Maris Tomba/Eesti Puitmajaliit

7.10.2015 / Uudis