Eesti Puitmajaliit ning puitmajaklaster on alustanud koostööd teadusasutustega

Puitmajaklaster viib kokku puitmajasektoris tegutsevad ettevõtted  ja teadusasutused, eesmärgiga kasutada maksimaalselt ära  teadus- ja arendusvaldkonna potentsiaal.

„Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Maaülikool, Tehnikakõrgkool on õppeasutused, kus koolitatakse spetsialiste puitmajasektorisse ja nende koolidega oleme alustanud tõsisemat koostööd,“ kommenteerib Eesti Puitmajaklastri tegevjuht Lauri Kivil.

„Lähiaastatel on plaanis kaasata üha rohkem tudengeid ja õppejõude puitmajasektori tegemistesse ja sektori arendamisse,“ selgitab Kivil.  „ Pakume praktikakohti, anname sisendeid magistritöö teemade valimiseks ja ka töö valmimisel. Lisaks soovime stipendiumitega premeerida ka olulisemaid meie valdkonna lõputöid,“ nimetab Kivil erinevaid koostöövorme. „Alustame sellest, et pakume ülikoolidele võimalust külastada meie tootmisi,“ ütleb Kivil.

Selle aasta esimene tudengite õppevisiit toimus oktoobri keskel TTÜ Tartu Kolledži ehituse erialade tudengitele.

AS Ritsu tegevjuht ning puitmajaklastri nõukogu liige Elari Kivisoo viis noored Lõuna-Eesti puitmajatootmistesse, külastati  Eesti suurimat tootmist Kodumaja ASi Tartus ja AS Ritsut Valgamaal. Kahe külastuse vahel peeti lühiseminar, kus noortele tutvustati  Eesti puitmajasektorit  ja räägiti, millised ootused on majatootjatel noortele inseneridele. Et tööstuslik majatootmine oli valdkond, millega enamus tudengeid varasemalt ei olnud kokku puutunud, tuli noortele rääkida erinevatest tootmistehnoloogiatest:  ümar- ja liimpalkmajadest kuni element- ja ruumelementmajadeni.

Kivisoo sõnul tundsid tudengid elavat huvi praktikavõimaluste vastu puitmajade tootmisega tegelevates ettevõtetes. „Kui me ise oma tegemistest tudengitele ei räägi, siis ei tee seda meie eest ka keegi,“ kommenteerib Kivisoo. „ Puitmajasektor on tugev ja kiirelt arenev sektor ning oluline on  järelkasv sellesse arengusse kaasata võimalikult varases faasis.“

Kolmanda kursuse tudengi Heleen Gustavsoni sõnul oli õppereis reaalsesse tootmisesse, kuhu tudeng tavaliselt ei satu, väga kasulik. „On hea, kui näeb ka reaalset tööprotsessi, nagunii on enamus aineid puhtalt teoreetilised.“ Gustavson tunnistas, et lisaks õppekäigule võiks tudengitele pakkuda tulevikus näidisülesandeid, reaalseid probleeme, mida lahendada. „Näiteks konstruktsioonisõlmed, mida tudengid saaks välja arvutada,“ pakub Gustavson. „Ka praktikakohtadest oleksid tudengid huvitatud. Praktikakoht on just see, mis seoks õpilased sektoriga,“ kinnitab Gustavson.

Järgmine õppevisiit toimub juba sel reedel, kui Lauri Kivil  on Tartus tutvustamas puitmajasektorit Maaülikooli metsanduse eriala tudengitele.

Ühispilt AS Kodumaja ees. Foto: Heleen Gustavson

30.10.2014 / Uudis