Puitmajaklaster külastas Eesti esimest passiivmaja

12.juunil korraldas Eesti puitmajaklaster õppereisi sektori siduspartnerite juurde.

Päeva jooksul külastati Lasita aknatehast, elementmajatootja Puitpaneel OÜ tootmist Tartus ning Eesti esimest passiivmaja Põlvamaal. Päeva teises pooles viidi läbi puitmajaklastri poolaastakoosolek. Ettevõtete külastusel osalenud Q-haus Baltic OÜjuhatuse liige Reino Soots toob päevast olulisemana välja just Põlvas asuva energiatõhusa hoonega tutvumise: „Klastri õppereis oli mitmekülgne, kuid kõige enam andis uusi mõtteid just passiivmaja külastus. Samuti avaldas muljet hoonet tutvustanud Passiivmajaliidu eestvedaja Kuldar Leisi tehtud töö ning panus sektori arendamisse“.

Põlvas asuv passiivmaja on kahekordne eramu, mille põhikonstruktsiooniks on
ristkihtliimpuit ehk CLT. Energiatootmiseks kasutatuaks päikesepaneele ning maasoojuspumpasid. Hoone on ehitatud 2011.aastal ning on parim passiivmajakontseptsiooni näidisobjekt Eestis. 

Eesti puitmajaklastri peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja
ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.
Eesti puitmajaklastrisse kuulub käesoleval hetkel 33 partnerit, kellest 23 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad
erialaliidud, teadus-haridusasutused ning tugiorganisatsioonid. Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit.

Foto autor: Patrik Tamm

16.6.2015 / Uudis