Puitmajade tootmist käsitlevad lõputööd saavad taas kandideerida stipendiumile

Edendamaks puitmajade tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema puitmajasektori arengut toetavaid teadustöid, kuulutavad Eesti puitmajaklaster ja Eesti Puitmajaliit kolmandat korda välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi. Konkursi raames antakse välja kolm preemiat väärtusega 700, 400 ja 200 eurot.

Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil sõnab, et puidust tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkurss on eriline eelkõige seetõttu, et preemiale võivad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide lõpetajad. “Kui reeglina on stipendiumid välja pandud mõnele konkreetsele teaduskonnale või erialale, siis ekspordile orienteeritud puitmajasektori tegevus on nii mitmetasandiline, et selle arengusses saavad lisaks insenertehnilistele töödele panustada näiteks ka tööjõu küsimusi, rahvusvahelist ärikeskkonda, müüki ja turundust jm majandusvaldkonna probleeme analüüsivad lõputööd.”

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise,           arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga, uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit: Kõrgkoolide_lõputööde_preemia_2017

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.06.2017.

Preemiad antakse üle augustikuus Eesti puitmajasõprade suvekonverentsil.

  • Vaata 2016. aasta valdkonna teadustöid SIIT
  • Vaata 2015. aasta konkursi töid SIIT.

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa laiahaardelisest koostööprojektist, millega edendadakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

 Parima teadustöö konkurssi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee 

27.1.2017 / Uudis