EAS-i klastrite programm toetab 2015 – 2018 perioodil ka Eesti puitmajaklastri tegevust

EAS aitab kaasa kümnele klastri projektile, et suurendada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning tõsta seeläbi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. „Klastritesse koondumine võimaldab viia läbi ühiseid arendusprojekte, millest kõik osalevad ettevõtted saavad kasu. Näiteks saab koolitada töötajaid, arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi, turundada ühiselt üksteist täiendavaid tooteid ja teenuseid või täita suuremahulisi tellimusi ühiste jõududega. Selle tulemusena peab kasvama ettevõtete müügitulu ja lisandväärtus ning turule jõudma uued tooted ja teenused,“ selgitas Danilov.

Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust, millest paremusjärjestuse alusel said rahastuse kümme projekti: Connected Health; Targa linna klaster (Smart City); Eesti IKT klaster; Liikumistervise innovatsiooni klaster; Digitaalehituse klaster; Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster; Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster; Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine; ESTRONICS ning Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2014 – 2020 toetatud 10 esimest klastriprojekti:

 • Connected Health ‒ Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.
       Taotleja: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
       Projektijuht: Külle Tärnov, e-post: kylle.tarnov@tehnopol.ee
 • Targa linna klaster ‒ Targa linna valdkondi hõlmavate toodete ja teenuste loomine ja arendamine.
       Taotleja: MTÜ Smart City Lab
       Projektijuht: Gerttu Simm, e-post: gerttu.simm@smartcitylab.eu
 • Eesti IKT klaster ‒ nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja.
       Taotleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
       Projektijuht: Doris Põld, e-post: doris.pold@itl.ee
 • Liikumistervise innovatsiooni klaster ‒ Meditsiiniteenused (sh biotehnoloogia), e-tervis, IKT ja turism ning sidusvaldkondades tegutsevate ettevõtete uute teadmuspõhiste toodete/teenuste arendamine.
       Taotleja: SA Spordimeditsiin
       Projektijuht: Gerly Kedelauk, e-post: gerly@sport.ee
 • Digitaalehituse klaster ‒ IKT-lahendustele tuginev ehituskeskkond, kus on kesksel kohal koostöö erinevate osapoolte vahel kogu elukaare jooksul – projekteerimisest utiliseerimiseni.
       Taotleja: MTÜ Digitaalehitus
       Projektijuht: Indrek Vimberg, e-post: indrek@vimberg.ee
 • Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster ‒ Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuses toodete ja teenuste arendamine/turundamine.
       Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit
       Projektijuht: Anu Eslas, e-post: anu.eslas@defence.ee
 • Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster ‒ Eesti puitmajatootjate turuosa suurendamine nii kodu- kui välisturgudel.
       Taotleja: Eesti Puitmajaliit
       Projektijuht: Lauri Kivil, e-post: lauri@puitmajaliit.ee
 • Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning      energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine ‒ Jätkusuutlik ning energia-ja ressursitõhusus planeerimine, targad ehituslahendused, puidu suurem kasutamine, ehituse digitaliseerimine ja automatiseerimine.
       Taotleja: MTÜ Green Building Council
       Projektijuht: Hadley Barrett, e-post: Hadley.Barrett@oxfordsustainable.com
 • ESTRONICS ‒ Eesti elektroonikatööstuse ettevõtteid koondav  ühistegevuse platvorm, eksportimaks kõrge lisandväärtusega tooteid/teenuseid.
       Taotleja: Eesti Elektroonikatööstuse Liit
       Projektijuht: Arno Kolk, e-post: arno.kolk@estonianelectronics.eu
 • Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster ‒ Eesti puidutööstuse sektori maine kujundamine.
       Taotleja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
       Projektijuht: Pille Meier, e-post: pille.meier@empl.ee

Allikas:http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6116utm_source=newsletter

9.12.2015 / Uudis