Palkmajaehitaja kutseeksami sooritas kuus meest

Täna viidi Valgamaa  Kutseõppekeskuses  läbi järjekordne palkmajaehitajate kutseeksam, kus kõik eksami sooritajad olid pärit Ritsu AS-ist.

Ritsu AS-i tegevjuht Elari Kivisoo sõnul annab meeste koolitusele saatmine töötajatele suurema erialase pädevuse ning parema ülevaate ja arusaamise Ritsu AS-ist valmistavast peamisest tootest, milleks on masintoodetud palkmaja.

„Kindlasti said töötajad juurde ka täiendavat motivatsiooni ja võimalust igapäevarutiinist välja saada ning tervikuna aitab kogu protsess saavutada meie tootmises veelgi paremat tulemust“, lisab Kivisoo.

Elari Kivisoo sõnul on kõik kutseeksami sooritajad Ritsu AS-i pikaajalised töötajad, kes saavad nüüd endale väärtusliku tunnistuse, mis kehtib üle Euroopa.

Eksamitöös oli kombineeritud teooria ja praktiline töö ning selle edukaks sooritamiseks tuli eksaminandidel eelnevalt lahtimonteeritud palkmaja ühise meeskonnana uuesti kokku panna. Protsessi vältel esitas komisjon eksamitegijatele ka teoreetilisi küsimusi saamaks tõendust, et lisaks õigetele töövõtetele on omandatud ka teadmised palkmajade ehituspõhimõtetest.

Kutseomistamise korraldamiseks moodustatakse kvalifikatsioone omistava Eesti Puitmajaliidu juurde hindamiskomisjon. Sel korral hindasid sooritusi Kaljo Valler, Ants Ploompuu ja Kaido Käis ning komisjoni esimees Andres Madalik.

Palkmajaehitaja eriala lõpetajate väljavaated tööturul rakendust leida on jätkuvalt head, kuna sertifitseeritud ja praktika läbinud spetsialistide järgi on puitmajatootjate seas endiselt kasvav vajadus. 

Eesti Puitmajaliit soovib palkmajaehitaja kutse omandanud Ritsu ASi töötajatele edu!

12.2.2016 / Uudis