Riik süstib paigalseisust vabanemiseks raha

Juba 2014. aasta sügisest alates on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koos käinud suur hulk ehitussektori võtmeisikuid, et arutada ehitusklastri loomist.

See on hea võimalus ehitussektoril kasutada fondide raha ühisteks eesmärkideks. Võimalustest on räägitud palju, nüüd on tõukeraha saatus ehitussektori enda kätes. Klastriliikumist kahel käel toetav Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Enn Tammaru toob välja, et ehitussektor on hoidnud konservatiivset joont. Omamoodi on see Tammaru sõnul aidanud ära hoida fataalseid muutusi, kuid nüüd on aeg edasi minna.

„Peame tunnistama, et Eesti ehitussektori efektiivsus on madal. Selles vallas saab vaid koostöös positiivseid muutusi ellu viia.. Nende muudatuste käikurakendamiseks ei pea me loobuma fundamentaalsetes asjadest: konservatiivsusest, nõudlikkusest ning ametialasest professionaalsusest. Rakenduslikus valdkonnas saame valdkonna väiksust arvestades olla palju innovatiivsemad, koostööaltimad ja edumeelsemad. Meil on võimalus kiiresti rakendada ehitusvaldkonna teenistusse Eestit nii hästi maailmas müüv IT- sektor,“ märgib Tammaru üleskutses ehitsklastriga liitumisel.

Koos on käidud juba ligi pool aastat ning nüüd on kätte jõudnud otsustushetk, kes soovivad klastriliikumisega liituda. Aega on jäänud vaid jaanuari kuu lõpuni, mil tuleb esitada vastav taotlus ja konkureerida teiste klastritaotlustega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) komisjoni ees.  

Tänaseks on ehitusklastriga kindlaks liitumiseks avaldanud soovi 15 organisatsiooni, kelle hulgas on nii ettevõtjaid, kõrgkoole, teadusasutusi, kui ka tellijaorganisatsioone. Klastriga liitumise otsused on teinud: EKA, TTÜ, EMÜ, TTK,  ET infokeskus AS, ehituse projektijutimist korraldavad ja omanikujärelevalvet teostavad  Conviso AS ja Telora-E AS, ehitusele ja hoonete,rajatiste haldusele mõeldud tarkvarade arendajad Reminet AS, Kymdata OÜ ja Vianova Systems Estonia OÜ, arhitektuuri –ja Inseneribürood Novarc AS, Sirkel ja Mall OÜ, Riigi Kinnisvara AS,  ELL Kinnisvara ja Eesti Korteriühistute Liit. Nimekiri on liitumises avatud veel jaanuari kuus.

Ehitusklastri loomisel on valitud praegu 4 peamist teemat, kuid teemade ring ei ole lukku löödud. Arutelude käigus on esile kerkinud alljärgnevad ühishuvid.

1. E-keskkond, mis võimaldaks kord lauale tõstetu sinna ka jätta, et informatsioon oleks kasutatav kogu ehituse elukaare vältel. Eesmärgiks on vältida ajaraiskamist info otsimisel ja leidmisel.
2. Tõhusa koostöömudeli kasutuselevõtt. Eesmärgiks on tuua kõik maailmas hästi toimivad ja edu tagavad uuendused kiiresti ka Eesti ehitusvaldkonda.
3. Ekspordivõimekuse suurendamine ja seeläbi ehitusvaldkonna suurema stabiilsuse tagamine.
4. Teadusarenduse ja hariduse edendamine, kaasatavate koostööpartnerite pädevuse tõstmine.

Täpsem infot klastri kohta saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamutalituse projektijuhi Virgo Sulakatkolt (e-post: virgo.sulakatko@mkm.ee). 

Eduehituse klaster aitab edukaks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel loodav ehitussektori klaster Eduehitus on mõeldud ühendama Eesti ehitussektori edumeelseid ettevõtteid, teadus- ja riigiasutusi ning erialaorganisatsioone. Klastri liikmetele toob kasu võimalus kaasa rääkida ehitussektori arengusuundade üle otsustamisel, kohene ja piiranguteta juurdepääs värskeimale informatsioonile, võimalus arendada oma töötajate kompetentsust, suurendada kohalolekut lähiturgudel ja õppida parimatelt ettevõtetelt üle maailma, parandades tänu sellele firma konkurentsivõimet ja olles edukas.
Eduehituse klastri ühised eesmärgid on:
– raiskamise vähendamine lean’i, IPD ja BIMi võimekuse arendamise ja rakendamise kaudu;
– rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine;
– arenemine üheskoos Põhjamaadega;
– uuenduslikkuse tõstmine ja tootlikkuse kasv;
– efektiivsete tehnoloogiate (sh juhtimismeetodid) rakendamine;
koolitus ja teavitustöö;
– edukaks tegutsemiseks vajalike regulatsioonide ja dokumendibaasi väljatöötamine.
Mis on klaster?
Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, neil on sarnased majandushuvid ja nad soovivad ühiselt ellu viia klastri algatusi. 

Klastri algatus – see on ühise tegevuse elluviimine ja pikaajalise strateegilise koostöö arendamine, mis on suunatud klastri ettevõtjate ja teiste partnerite konkurentsivõime tõstmisele. Klastri tegevust rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi ja klastri töös osalejate omavahenditest.

Allikas: Sulev Senkel, Äripäev

 

9.1.2015 / Uudis