Tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkurss 2016 ootab osalejaid

Edendadamaks tehases valmistatud monteeritavate puitmajade tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ning motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 700, 400 ja 200 eurot.  Konkurssi korraldavad Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas puidust tehasemaja tootmise,  arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit:Kõrgkoolide_lõputööde_preemia_2016.pdf

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.06.2016.

Preemiad antakse üle Eesti puitmajasõprade suvekonverentsil.

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa  laiahaardelisest koostööprojektist, millega edendadakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaklaster

tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee

10.11.2015 / Uudis