Nordic Houses tehasemajad valmivad keskkonnasõbralikult

Puidust tehasemajade tootmises on leitud tasakaal keskkonna- ja majanduslike huvide vahel. Puidust ehitades antakse inimestele tööd ning säästetakse keskkonda.

Iga riigi, ettevõtte ja kodaniku kohustus on oma igapäevategevustes mõelda keskkonnamõjudele ja võtta vastutus. On näha, et ühiskond liigub õiges suunas, kuid ei ole alati lihtne leida tasakaalu keskkonna- ja majanduslike huvide vahel. Üheks valdkonnaks, kus see tasakaal leitud, on puidust tehasemajade sektor. Puit on kohalik taastuv materjal – meie riigi au ja uhkus. See on ka tugev energiasäästlik materjal, mis loob sooja, tervisliku, turvalise ja ökonoomse elukeskkonna. Kasvamisel salvestavad puud CO2, mida peetakse üheks kasvuhooneefekti põhjustajaks ja mille emiteerumine on inimtegevuse tulemusel hüppeliselt kasvanud. Seetõttu on puit loodusesõbralik ehitusmaterjal, millest valmib madala süsinikjalajäljega hoone.

Vastutustundlik lähenemine
Ühiskonnale teeb puitmaterjalist tootmise puhul kindlasti muret metsade kadumine. Õigustatud tähelepanek, kuid näiteks ettevõtetes, nagu Nordic Houses peetakse oluliseks jälgida, kust puitu hangitakse. Ettevõtte koostööpartneriteks on FSC ja PEFC sertifitseeritud tarnijad. Nimetatud sertifikaadid tagavad metsade säästva ja jätkusuutliku majandamise. Sellest tulenevalt valmivad majad vastutustundlikku tootmist järgides.
Kvaliteetse maja eelduseks on kontrollitud kvaliteediga materjal. Lisaks sellele valmib puidust tehasemaja siseruumides, kontrollitud tingimustes, mis annab puitkonstruktsiooni kvaliteedile olulise eelise, sest hoone on kogu protsessi vältel kaitstud välistingimuste eest ning tootmisahelat on terves ulatuses võimalik jälgida. Sedasi maandatakse ilmastikust tulenevad riskid ning paraneb kvaliteet. Kvaliteetne puitkarkassmaja on vastupidav ning kui võrrelda tehases toodetud maja tänapäevaste muudel viisidel ehitatud majadega, on tehasemaja kvaliteet ja lihtsus oluliselt suuremad ning keskkonnamõju väiksem.

Kvaliteetne puitkarkassmaja on vastupidav, selle eelduseks on kontrollitud kvaliteediga materjal. Foto: Nordic Houses KT OÜ

Juhtimissüsteemid ja kvaliteet

Vastutustundlikud ettevõtted järgivad praegusel ajal erinevaid seadusest tulenevaid kvaliteedinõudeid. Ettevõttes on välja töötatud kvaliteedijuhtimissüsteem, omistatud on ISO 9001 ja ETA sertifikaadid. Lisaks on alustatud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 rakendamisega. Kahe standardi integreeritud juhtimissüsteem tagab kontrolli protsesside üle ja samal ajal keskkonda säästva hoiaku. Klient saab kinnituse, et töötatakse püsiva kvaliteedi suunas, sealjuures majandusliku kasu nimel ümbritsevat keskkonda ohvriks toomata. Nordic Houses taotleb ka vastutustundliku ettevõtte sertifikaati ja märgist. Pakutakse üha rangematele ehitusnõuetele vastavaid säästliku energiaklassiga maju. See on suund, kuhu seaduse nõuetest tulenevalt peab liikuma
kogu ehitussektor. Samamoodi kasvab klientide teadlikkus ning oskus küsida keskkonnasäästlikku toodet. Kvaliteetne puitmaja usaldusväärselt tootjalt on kliendi
rahulolu garantii. Nordic Houses koos teiste Eesti puitmajatootjatega on tõestanud, et kolme põrsakese muinasjutt tuleb ümber kirjutada, sest puitmajas ollakse kaitstud nii kurja hundi kui suurte tuulte eest.

Vastutustundlik metsa- ja puidutööstuse ettevõte teab, kui oluline on omalt poolt loodusele vastu anda. Foto: Nordic Houses KT OÜ

Kas teadsit, et:

  • Nordic Houses vastutustunne ja keskkonnasõbralikkus väljenduvad ka mitmetes heategevusprojektides. Näiteks istutatakse kevaditi puid, mullu püstitati Lahemaa rahvusparki linnuvaatlustorn.
  • Lasteaia- ja koolilapsi üle Eesti kaasates on pargid ja metsad täidetud sadade pesakastidega lindudele ning peatselt on valmimas Kuusalu lasteaias väliõppepaviljon.
  • Heategevusprojektid on seotud ettevõtte põhitegevusega ning eesmärgiga viia inimesed kokku loodusega.

Artikli autor: Nordic Houses KT OÜ

24.4.2017 / Uudis