Eesti Puitmajaklastriga liitus Tallinna Tehnikakõrgkool

Eesti suurim tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool liitus klastriga, et puitmajasektori arenguid aktiivselt suunata ning ühistegevustest konkreetset kasu saada.

Tallinna Tehnikakõrgkooli ( TTK) klastriga liitumise üks olulisematest eesmärkidest on läbi tihedama klastriülese koostöö parendada valdkondlike õppekavade kvaliteeti, toimetades vastavalt puitmajasektori arengutele ning puitmajatootjate ootustele.

Et tulevikus  omavahel lähendada tudengeid ja praktikuid, korraldab klaster koostöös TTK-ga õppekäike tootmistesse ja puitmajatootjate külalisloengud koolis. Koostöö eesmärk on luua tudengitele mitmesuguiseid ühisprojektides kaasalöömise võimalusi ning pakkuda praktikakohti  klastri ettevõtetes nii Eestis kui välisriikides.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis  saab õppida viies teaduskonnas: tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 13 õppekava alusel, koolis õpib 2760 üliõpilast.

 

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Käesoleval hetkel kuulub klastrisse 34 organisatsiooni, kellest 23 tegevad puitmajade tootmisega ning 11 on sektorit toetavad või sektoriga tihedalt seotud organisatsioonid.

Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

10.11.2014 / Uudis