Sinu lõputöö on seotud puidust hoonete ehitamisega? Osale konkursil!

Puidust tehasemajade valdkonna lõputöö konkurss ootab üliõpilaste käsitlusi sektori arendamiseks ja probleemkohtade lahendamiseks. Konkurssi korraldavad Eesti Puitmajaliit ja klaster kuuendat korda jagades parimate vahel välja kokku 2000 EUR suuruse preemiafondi.

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Konkurss on sektori katusorganisatsiooni poolt ellu kutsutud eesmärgiga edendada puidust tehasemajade tootmist ja toetada teadus- ja arendustegevust ning motiveerida üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid. Kokku antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb ka parima lõputöö juhendaja(te) vahel. Teadustöö peapreemia pälvib töö, mis annab Eesti puitmajasektorile kandideerinud diplomitööde seast kõige suuremat lisandväärtust või aitab tulemuslikult lahendada mõnda sektori aktuaalset probleemi.

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Lauri Kivil sõnab, et keskkonna- ja kliimadebatid on aktiveerinud väga suure osa erinevaid ühiskonnagruppe. „Näeme, et sirgumas on äärmiselt keskkonnateadlik põlvkond noori, kelle eesmärk on võidelda jätkusuutliku tuleviku eest.“ Kivil lisab, et kliimaneutraalsuse küsimusega tegelevad ka riikide kõrgeimad institutsioonid ja esindajad. „Ühiskond on mõistnud, et tuleviku kontekstis on võtmetähtsusega küsimus leida taastumatutele ressurssidele alternatiivsed lahendused. See omab otsest mõju ka ehitussektorile, kus puidu osakaalu suurendamine ehituses võimaldab märkimisväärselt kasvatada ehituse efektiivsust, vähedada taastumatute materjalide osakaalu ja materjalide raiskamist üldiselt, annab võimaluse väärindada kõrgel tasemel kohalikku puitu ning saavutada riiklikud kliimaneutraalsuse eesmärgid. Loodame, et selle aasta lõputööd käsitlevad just neid teemasid.“

Tehasemaja valdkonna lõputöö konkurss on suunatud peamiselt inseneri-, ehituse- ja arhitektuurieriala üliõpilastele, kuid preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. Varasemalt on konkursil käsitletud teemadena näiteks puitmajade niiskuskindlust, tulepüsivust, akustikat, kinnituslahendusi jpm.  

Preemiad jaotatakse komisjon hinnangu alusel, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud. Hinnatakse eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga, uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel. Preemiakonkurss on osa laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse sektori ning kõrgkoolide vahelist koostööd. 

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavad siit: https://puitmajaliit.ee/teadustoo-konkurss 

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 10.06.2020

 

Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

 

Puitmajasektori parima teadustöö konkurssi toetab Eesti puitmajade ekspordiklastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

24.2.2020 / Uudis